Virksomhetenes omgivelser og risikobilde har endret seg dramatisk det siste året.

– Med større geopolitisk ustabilitet, økende inflasjon og utsiktene til en global lavkonjunktur tillagt en røff blanding av makroøkonomiske risikoer i 2023.

Revisjonsutvalg kan forvente at selskapets finansielle rapportering, compliance, risiko- og internkontrollmiljøet vil bli testet av en rekke utfordringer i året som kommer - fra global økonomisk volatilitet og krigen mellom Russland og Ukraina til forstyrrelser i forsyningskjeden, cybersikkerhetsrisiko og ransomware-angrep og sosiale risikoer - inkludert det stramme talentmarkedet. Den økende kompleksiteten og fusjonen av risikoer, og den uventede sammenkoblingen av risikoene, gjør det nødvendig med helhetlig risikostyring.

I dette ustabile og ugjennomsiktige driftsmiljøet vil krav fra regulatorer, investorer og andre interessenter om handling, samt økt rapportering og åpenhet - spesielt rundt klima og andre miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer - fortsette å intensivere.

Basert på innsikt fra vår samhandling med Revisjonsutvalg og bedriftsledere, har vi fremhevet åtte forhold å huske på når Revisjonsutvalg vurderer og utfører sine 2023-agendaer:

  • Hold fokus på finansiell rapportering og relaterte interne kontrollrisikoer – jobb nummer én.
  • Klargjøre revisjonsutvalgets rolle i tilsynet med selskapets klimarisiko og andre ESG-risikoer, særlig omfanget og kvaliteten på ESG-/bærekraftsrapporter og -rapporteringer.
  • Opprettholde et skarpt fokus på ledelse og talent i finansorganisasjonen.
  • Forsterk revisjonskvaliteten og sett klare forventninger til hyppig, ærlig og åpen kommunikasjon med ekstern revisor.
  • Bidra til å sikre at internrevisjonen er fokusert på selskapets viktigste risikoer – utover finansiell rapportering og etterlevelse – og er en verdifull ressurs for revisjonsutvalget.
  • Skjerpe selskapets fokus på etikk, compliance og kultur.
  • Hold deg orientert om global skatteutvikling og risiko og forstå at skatt har blitt et viktig element i ESG.
  • Ta en nærmere titt på revisjonsutvalgets sammensetning og ferdigheter.