– Tøffe krav og reguleringer er bare en fordel

Carl Christian Christensen, KPMGs leder for ESG Advisory, brenner for å gjøre bærekraft til noe alle føler et eierskap til.

Carl Christian Christensen er KPMGs leder for ESG Advisory

– Bærekraft er i ferd med å bli noe alle virksomheter forstår at de ikke kommer utenom.

Det innebærer at alle må forstå hva det er, ta noen valg om hvordan de skal forholde seg til det og gjøre noe.  

Det sier Carl Christian Christensen når vi møter ham for en lunsjprat i KPMG-huset på Majorstua. 

Som leder for ESG Advisory i KPMG jobber Carl Christian sammen med et team på rundt 30 kolleger med strategisk rådgivning, måling og implementering. 

– Tradisjonelt har vi jobbet mye med å påpeke, kartlegge og redusere risiko knyttet til bærekraft. Men det er også store muligheter her. Å transformere virksomheter, utvikle nye forretningsmodeller og jobbe med hele verdikjeden for å redusere utslipp og risiko, er positive tiltak som ikke bare styrker bunnlinjen, men som også – faktisk – bidrar til en bedre verden, sier han.  

– Det er den delen vi i ESG Advisory jobber mest med i dag og vil styrke framover. 

 

Carl Christian Christiansen

Carl Christian Christiansen leder ESG Advisory

Fersk i rollen

Carl Christian har lang erfaring fra forretningsutvikling, omstilling, restrukturering og endringsledelse. Etter noen år med etterutdanning på NHH, gikk han til KPMG i 2019 – da som leder i digital transformasjon.

– Det finnes noen veldig interessante og klare fellestrekk mellom digitaliseringsbølgen som skylte over offentlig og privat sektor for noen år siden, og den bærekraftsbølgen som skyller over oss nå, sier han.

– Mange kan nok føle seg litt distansert eller tilsidesatt, fordi de ikke kan nok om feltet – litt som det var med digitalisering. Enten kunne du teknologi eller ikke, og kunne du det ikke, skjønte du ingenting.

Selv er Carl Christian, etter kun seks måneder i jobben, relativt fersk i rollen som strategisk leder for ESG – uten at det later til å stresse ham nevneverdig. Han tror tvert imot det kan bidra til å gjøre området mer håndgripelig for KPMGs kunder og oppdragsgivere.

– Jeg tar med meg en mer generell forretningsforståelse, med min egen tilnærming og erfaring. Når bærekraft nå er i ferd med å gå fra å være det noen vil kalle for spesielt interesserte til mainstream, krever det at man er flink til å oversette. Så jeg håper at de som ikke kan så mye om dette, opplever meg som en oversetter.

Bærekraft møter finans

Forkortelser, ja. ESG er, som mange har fått med seg etter at de tre bokstavene har buzzet godt fra seg de siste par årene, en samlet forkortelse for «environmental», «social» og «governance» – tre av grunnpilarene i bærekraftsbegrepet. 

– Betegnelsen ESG kommer fra en finansbasert tilnærming, med fokus på selskapsrisiko – en taksonomi for å måle og vurdere hvilken risiko et selskap står overfor når det gjelder selskapets verdiutvikling fremover, forteller Carl Christian. 

 Det innebærer at fokuset innen ESG tradisjonelt har vært på ting som kommer utenfra og kan påvirke selskapet, og i langt mindre grad hvordan selskapet kan påvirke verden utenfor. En noe utdatert tankegang, ifølge vår mann på innsiden av feltet. 

– Selv om ESG har vært knyttet til en finansiell tilnærming og selskapsverdi, omfatter det hele bærekraftsområdet slik vi bruker det i KPMG. Gjennom vår forensic-enhet har vi jobbet lenge med å kartlegge og analysere hvor det finnes risiko for hvitvasking, korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. 

– Nå er vi i ferd med bevege oss for fullt inn på «environment»-delen – klima og natur – og ikke minst inn på sosial bærekraft, med fokus på mangfold, inkludering og likestilling. Her kommer vi til å se store behov for rådgivning framover.

Tøffe krav synliggjør realitetene

Carl Christian Christensen er krystallklar på én ting: Det er ikke bærekraftig å stoppe all næringsvirksomhet – heller ikke den som ikke er optimal i dag. 

– Vi skal jo betale for velferdsstaten, og da er vi nødt til å ha næringsvirksomhet som finansierer sykehusene, skolene og resten av samfunnet. Men vi må omstille all virksomhet til å bli bærekraftig, og der er vi helt åpenbart på etterskudd i de aller fleste sektorer.  

Bedrifter og selskaper som allerede har begynt å planlegge omstillingen, og som kan dokumentere strategi, kompetanse, planer og metodikk på bærekraft, vil utvikle klare konkurransefortrinn, sier Carl Christian. 

– Vi tror bestemt at klimastrategi og krav til utslippsreduksjon vil treffe veldig mange virksomheter som ennå ikke har begynt å tenke på det. La oss si at du skal skifte ut bilparken din. Det får du ikke gjort over natten. Hvis du ikke har begynt å planlegge det nå, risikerer du å sitte igjen med 80 prosent diesel- eller bensindrevne biler om to-tre år.    

Til tross for at det blir et stort skifte for mange virksomheter, ser han på det som en fordel at det allerede har begynt å komme tøffere reguleringer og krav til rapportering når det kommer til bærekraft.  

– Disse kravene synliggjør realitetene – hvordan det faktisk ser ut. Det gjør at ikke bare leverandører og kreditorer, men også kunder og ansatte i større grad kan forholde seg til reell informasjon om virksomhetene de velger å interagere med. 

– Det betyr i praksis at hvis du skal kjøpe en bil eller bygge et hus, kan du vurdere aktører opp mot hverandre og velge å prioritere de som tar dette på alvor. Selv om ikke alle kan hente ut den informasjonen akkurat nå, vil slik informasjon synliggjøres etter hvert, sier Carl Christian. 

– Et godt eksempel er et merkingssystem på mobiltelefoner som rulles ut globalt nå. Der merkes telefonene på en skala fra 0 til 100, på alt fra gjenbruk av komponenter til materialbruk og arbeidsforhold. Sånt tvinger fram mer bevisste valg. Det er veldig positivt.    

Prestasjonskurver og purpose

En god nyhet finnes likevel for ledelse og styrer som henger bakpå i disse essensielle spørsmålene: Det er fortsatt håp. For investorer, kreditorer, kunder og leverandører er det nemlig viktigere hva du faktisk har planlagt og vil gjennomføre, enn hvordan du presterer i dag. 

– Alle vet at det er mye å gjøre. Spørsmålene er: Hva velger du å gjøre? Hvor troverdig er den planen? Hvilke resultater gir den? Det handler om prestasjonskurve. Da må du være transparent og åpen – ikke bare om tingene som går bra, men også om de som går dårlig, og hva du har tenkt å gjøre med det.   

Carl Christian Christensen uttrykker likevel en smule bekymring for de som har havnet aller lengst bak i utviklingen. Omstillingen krever nemlig en endring i tilnærmingen og tankesettet til virksomheter, både hos lederne og eierne. 

– Vi går fra det vi kaller shareholder value til stakeholder value. Det betyr i praksis at vi beveger oss bort fra tesen om at selskapet kun er til for å maksimere eiernes avkastning på kapitalen. Avkastning er selvsagt fortsatt viktig, men det er det også å gi de ansatte en god arbeidsplass, å gi kundene gode og bærekraftige produkter og å sikre at du har en positiv innvirkning på samfunnet du opererer i.     

Å gjøre noe fordi det er riktig snarere enn noe man må, krever en fundamentalt ny måte å tenke på for mange ledere, mener Carl Christian. 

– Du husker kanskje for noen år siden, da vi alle lo av videoen der to konsulenter snakket om at virksomheter måtte finne sitt purpose? Det fikk et skikkelig mageplask, men vi er litt tilbake der nå: Du må mene det. Ingen bedrifter har livets rett hvis de ikke forstår at det ikke er nok bare å tjene penger.    

Erfaring og tyngde

Hvis du kommer til KPMG ESG Advisory, er det med andre ord liten grunn til å forvente råd om hvordan du kan optimalisere profitten for virksomheten din de neste fem årene, uten å innta et bærekraftsperspektiv. 

Det Carl Christian Christensen og teamet hans kan tilby, derimot, er strategisk tyngde, tung forretningsforståelse og lang erfaring med bærekraft innenfor ulike bransjer, i Norge så vel som internasjonalt.  

– Bærekraft er ikke noe du løser i en silo, men på tvers av prosesser, kompetanseområder, funksjoner og verdikjeder. De hos oss som har lengst erfaring med dette, har jobbet med det i over 15 år.  

I sin tilnærming til bærekraftsstrategi er KPMG ESG Advisory med kunden hele veien, fra kvalitetssikring av data til praktisk gjennomføring. 

– Vi hjelper kunden å finne ut hvor de står, hvilke muligheter de har, hvilke strategiske prioriteringer de bør gjøre og hvordan de kan operasjonalisere disse ned i konkrete handlinger. Så må det gjennomføres og implementeres, måles, evalueres og til slutt revideres. Det blir på en måte en loop – en omfattende prosess, og ikke noe du bare gjør én gang, sier Carl Christian.    

Han presiserer at det fortsatt er tid til å flytte fokuset fra risiko og problemer til forretning og muligheter, og han lover å jobbe videre for å gjøre bærekraft mer forståelig og forretningsnært for etternølerne. 

– Jeg brenner for at vi kan gjøre bærekraft til noe som alle føler et eierskap til, og at vi kan knytte det enda tydeligere opp mot forretningsutvikling, innovasjon og teknologi. Vi har så mange muligheter til å gjøre kule og bra ting, og det skylder vi både oss selv og generasjonene som kommer etter oss. La oss komme i gang!