Eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig

Eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig

Fra 2020 er det vedtatt å redusere maksimal eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille.

1000

Kontaktperson

Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

E-post

Finansdepartementet varsler i tillegg en ytterligere reduksjon i maksimal eiendomsskattesats til 4 promille fra og med 2021.

Reduksjonen av eiendomsskattesatsen fra og med 2021 vil inngå som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien som skal legges frem i kommuneproposisjonen for 2021.

Det er ikke foreslått endringer i verdsettelsesreglene som ligger til grunn for fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget for 2020.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.