Revisjon – mer enn bare tall

Revisjon – mer enn bare tall

– I KPMG er vi kommet veldig langt med å automatisere rutinepregede oppgaver, slik at vi kan bruke mesteparten av tiden på de interessante problemstillingene, fastslår Mia Sveen, revisor i KPMG.

1000
Mia Sveen

En variert arbeidsdag

Sakte, men sikkert begynner sommeren å trekke seg tilbake og den fargerike høsten står for døren. Det betyr også at en rekke nyansatte skal ansettes i KPMG over hele landet. For to år siden var Mia en av dem. Hun har jobbet i Audit siden, og trives godt med en travel og lærerik stilling, hvor hun får jobbe med kunder av alle størrelser.

–  Jeg har jobbet med små kunder der jeg har fått utføre hele revisjonen selv, noe som gjør at man får veldig god kjennskap til alle aspekter ved revisjonen. Jeg har også fått være med på revisjonen av store børsnoterte selskap. Selv om jeg bare har jobbet her i to år har jeg allerede fått et godt innblikk i mange ulike virksomheter og bransjer, sier Mia.

Som en rekke andre yrker har også revisjon en klisjéaktig stereotyp knyttet til seg: Tallknusing, monotone arbeidsoppgaver og mye kontortid. Mia presiserer derimot at ryktet er ufortjent, og at revisjon er mer enn bare tall.

–  Som revisor gjør man mye mer enn å sitte på kontoret og jobbe med Excel. Vi er veldig mye ute hos kunden, bygger gode relasjoner, blir kjent med selskapet og deres prosesser til verdiskapning. Rundt det travle årsoppgjøret er det spesielt mye av dette – og det er også den morsomste delen av revisjonen, til tross for lange dager. I gjengjeld får man også den lengste sommerferien, smiler Mia. 

Den varierte arbeidsdagen er likevel ikke kun det eneste som fanget Mia sin interesse. 

Sosialt på og utenfor jobb

Til tross for at hun allerede visste om KPMG som en bedrift med lave skuldre og en spennende arbeidsdag, var det ikke det som var avgjørende i det hun skulle skrive søknaden sin. Det som fikk henne til å søke var gjennom en bekjent som hadde fortalt henne at det sosiale arbeidsmiljøet var bra. Det skulle vise seg å stemme.

–  Vi har et utrolig godt arbeidsmiljø i KPMG. Vi jobber veldig mye i team, så gode relasjoner til kollegaer er avgjørende for at vi skal ha det bra på jobb. Men vi har masse sosiale arrangementer gjennom året, så det å få gode relasjoner er enkelt. Jeg har vært med i sosialkomiteen hvor vi blant annet arrangerer den årlige turen der hele avdelingen reiser utenlands for å feire at vi er ferdig med det travle årsoppgjøret, forteller Mia.

Det tar heller ikke lang tid før de sosiale arrangementene begynner – det er faktisk det aller første man gjør som nyansatt i revisjon.

–  Nyansatte blir sendt til Vilnius for to uker med kursing, der vi også har masse sosiale aktiviteter. Det hele føles som en forlengelse av studietiden, der du får mange nye venner, og som er en veldig behagelig overgang til arbeidslivet.

Legg vekk bekymringene

Overgangen fra studietiden til arbeidslivet kan for mange virke skremmende. Nye rutiner og en usikkerhet knyttet til egen kompetanse er noe mange tar seg selv i å tenke mye på. Kunne Mia ha skrudd tiden tilbake et par år ville hun gitt seg selv et klart råd:

–  Jeg ville ikke bekymret meg så mye for at jeg ikke kunne nok da jeg begynte. Når du begynner i KPMG har du mange gode, sterkt kompetente kollegaer rundt deg som også har full forståelse for at du er ny – og delingskulturen er veldig god her! Man samarbeider ofte tettest med de som begynte et år før deg, noe som innebærer at de har god forståelse for hvordan det er å være nyansatt.

Foruten om å være en trygg arbeidsplass å starte sin karriere, forteller Mia om en rekke andre grunner for hvorfor man bør søke seg til KPMG.

–  KPMG har et ungt, faglig sterkt miljø med utrolig mange flinke folk som er mer enn villig til å dele sin kunnskap. Selv som nyutdannet får du fort ansvar og tillitt – du får stadig nye utfordringer og muligheter til å lære nye ting. Sist, men ikke minst, har vi et helt unikt sosialt miljø som gjør at jeg gleder meg til å komme på jobb!

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.