Slår ring om grønn teknologi

Slår ring om grønn teknologi

Grønn teknologi var på agendaen da Greentech Challenge gjestet Forskningsparken i Oslo i forrige uke. – For å overleve de kritiske første årene råder vi selskaper til å satse på bærekraftige løsninger, sier Eivind Berstad i KPMG.

1000

Kontaktperson

Karianne F. Vintervoll

Partner

KPMG i Norge

E-post

Berstad jobber som konsulent i KPMGs avdeling for miljø og samfunnsansvar, og tok til talerstolen da Greentech Challenge ble arrangert i den norske hovedstaden for første gang. Berstad er utdannet sivilingeniør og har spesialisert seg på å bistå virksomheter med å bli mer bærekraftige. – Jeg bruker mye av tiden min ute hos kunder, i maskinrom, på fabrikker eller på oljerigger for å kontrollere om rapporter gir et realistisk bilde av den faktiske prestasjonen, og jeg er glad for å kunne snakke til nettopp dette publikumet, fortalte Berstad på Investor Day. Tolv oppstartsvirksomheter innen grønn teknologi har denne dagen 'pitchet' inn sine ideer foran en jury bestående av utvalgte eksperter og mulige investorer.

Eivind Berstad

Eivind Berstad jobber som konsulent i avdelingen for miljø- og samfunnsansvar.

I løpet av fire dager har start-upene fått veiledning fra partnerbedrifter innen revisjon, regnskap, intellektuell eiendom, rådgivning, PR og teknologi. Greentech Challenge er et intensivt vekstprogram og kårer ingen vinnere, men satser på å hjelpe oppstartsvirksomheter med rådgivning fra bransjeeksperter og næringslivsaktører og tilrettelegge for investorer. KPMG og Greentech Challenge er samarbeidspartnere på tvers av landegrenser med samarbeid i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

KPMG Norge har delt av sin ekspertise innen rådgivning, revisjon, og juridiske tjenester. Samarbeidet er ledet av partner og revisor Karianne Vintervoll. I tillegg til Berstad har revisorene Dag Ådne Hatlevoll og Eline Stølan bistått start-upene med én-til-én rådgivning innen KPMGs kompetanseområder. – KPMG er et kompetansehus som hjelper oppstartsvirksomheter med alt fra strategi, regnskap, vekst og ekspansjon, juridiske spørsmål som intellektuelle rettigheter og finansieringsmuligheter og revisjon. Vi opplevde at selskapene som var tilstede på Greentech Challenge var kommet langt, og vi håper så klart at KPMG får muligheten til å jobbe med flere av dem i fremtiden, sier Dag Ådne Hatlevoll.

Greentech Challenge i Forskningsparken.

Greentech Challenge i Forskningsparken.

I 2097 vil 80 prosent av jordas ressurser være oppbrukt

Greentech Challenge ble etablert i København i 2015, og tar sikte på å hjelpe oppstartsvirksomheter med å etablere nettverk, inngå partnerskap og være en samleplass for investorer og startups som har et ønske om å gi et positivt bidrag til miljø og samfunn. CFO og medgrunnlegger Martin A. Petersen har et brennende ønske om å hjelpe bærekraftige oppstartselskaper forbi den såkalte 'Valley of Death' og videre til kommersialisering. – Flere enn åtte millioner mennesker dør av luftforurensning hvert år, og innen 2097 vil over åtti prosent av jordas ressurser være brukt opp, sa Petersen da han innledet vekstprogrammets siste dag i Forskningsparken.

Bortsett fra at de alle har én fot plantet innenfor grønne teknologier, var det et bredt spenn blant start-upene som var samlet i Forskningsparken. Blant oppstartsvirksomhetene vi fikk høre fra var den vertikale gården BySpire som produserer grønnsaker sentralt i Oslo, NOREXECO, en regulert markedsplass for kjøp og salg av papir og papirmasse, innovasjonsbørsen TotalCtrl som skal bekjempe avfall i dagligvarebransjen, Chooose som lar vanlige folk kjøpe klimakvoter som tas ut av markedet og bruker pengene på prosjekter rundt om i verden som har en reell påvirkning på miljøet, KITEMILL som utvikler høydevindkraft som utnytter potensialet i at vinden er sterkere og mer stabil 500 – 1500 meter over bakken, AlgeaPro som utvikler mikroalger til fôr og matproduksjon og det bærekraftige transportmiddelet PODBIKE.

Berstad var godt fornøyd med nivået på de norske deltakerne han fikk møte i Forskningsparken. – Jeg er veldig glad for å kunne snakke foran et publikum som vet at bærekraftige selskaper når lengst. I tillegg ser vi også nå at "dinosaur-selskapene" også har satt dette på agendaen, avslutter Berstad.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.