KPMGs fagmiljø innen cybersikkerhet topper laget

KPMGs fagmiljø innen cybersikkerhet topper laget

KPMGs rådgivningsmiljø innen cybersikkerhet får nå to sterke nye lederprofiler med på laget. Hans Christan Pretorius, avdelingsdirektør for cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Hasse Kristiansen, CISO i Statnett, blir nå en del av konsulentselskapets raskt voksende cyberavdeling.

1000

Kontaktpersoner

Hans Christian Pretorius og Hasse Kristiansen.

Hasse Kristiansen vender tilbake til KPMG etter to år som CISO i Statnett. Hans Christian Pretorius kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

KPMG har de siste årene etablert seg i ledersjiktet i Norge og globalt når det gjelder rådgivning innen informasjons- og cybersikkerhet. Internasjonale analyseselskaper som Forrester og IDC har utpekt KPMG som global leder blant konsulentselskapene innen cybersikkerhet og digital transformasjon. I starten av 2018 kjøpte KPMG UniBridge, et konsulentselskap med eID og informasjonssikkerhet som sin kjernevirksomhet, og 13 rådgivere med unik kompetanse på kryptologi, elektronisk identitet og tilgangsstyring ble da del av KPMGs cybermiljø.

– Som en del av vår ambisiøse vekststrategi, er vi alltid på jakt etter de fremste fagspesialistene. Vi er derfor utrolige glade for at Hasse Kristiansen vender tilbake for å lede vår målrettede satsning på cybersikkerhet, og at en fremtredende fag- og markedsekspert som Hans Christian Pretorius ønsker å være med på å videreutvikle vårt fagmiljø og bidra til å bygge KPMG som det klare valget for kunder og talenter innen cybersikkerhetstjenester, sier Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

Fokus på sikker digitalisering

Hans Christian Pretorius har de siste fem årene vært avdelingsdirektør med ansvar for cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har erfaring fra IT-sikkerhet i offentlig og privat sektor, inkludert Politiet og Etterretningstjenesten, og fra rollen som CISO og leder for konsernsikkerhet i EVRY. Han har også jobbet innen shipping, olje og gass, inkludert tre år i Midtøsten.

– Både privat og offentlig sektor står overfor store digitaliseringsprosjekter de nærmeste årene. Til tross for at mange norske aktører opplever det som utfordrende å digitalisere sikkert, er det fullt mulig å digitalisere tjenester og verdikjeder slik at sikkerheten ivaretas, forklarer Pretorius.

– KPMG har en tydelig ambisjon om å være en samarbeidspartner som ligger i forkant. Cybersikkerhet betraktes som en forutsetning for at kundene skal lykkes med digitalisering og hente ut effektiviseringsgevinster. Denne integrerte tilnærmingen er utrolig viktig, og riktig. Jeg blir en del av et konsulentmiljøet som er langt fremme og jeg gleder meg til å bidra med min kompetanse i viktige transformasjonsprosjekter og samfunnsoppdrag fremover, forklarer Pretorius.

Vender tilbake til KPMG

Hasse Kristiansen bringer nå sin kompetanse og lange erfaring fra Forsvar og etterretning, EY og som CISO i Nets og Statnett, tilbake til KPMG. Hasse overtar roret som leder for KPMGs rådgivningstjenester innen cybersikkerhet. Etter to år i Statnett, hvor han har ledet og videreutviklet selskapets kapasiteter innen cybersikkerhet, skal han som partner og cybersjef i KPMG sørge for at fagmiljøet når målet om å være det klare valget når norske virksomheter søker strategisk og operasjonell sikkerhetsbistand.

– KPMG har i løpet av få år etablert og utviklet et rådgivningsmiljø innen cybersikkerhet som få andre kan vise til, både når det kommer til tverrfaglighet, størrelse og erfaring. Vi har et faglig økosystem med bred kompetanse og kapasitet som gjør at vi er godt rustet for å møte fremtidige behov og etterspørsel i det norske markedet, påpeker Kristiansen.

Arne Helme, som de siste årene har hatt ansvaret for KPMG sine cybertjenester, vil fortsatt være en del av lederlaget. Hans hovedprioritet fremover vil være forretningsutvikling og innovasjon av neste generasjon cybertjenester i KPMG på områdene digitale økosystemer og digital risikostyring, slik som samarbeidet mellom KPMG og Kongsberg Digital i maritim sektor.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.