KPMG Global Manufacturing Outlook 2018

KPMG Global Manufacturing Outlook 2018 ser på trender

Toppledere i produksjonsvirksomheter over hele verden har delt sine betraktninger i KPMG Global Manufacturing Outlook 2018 – en undersøkelse som ser nærmere på trender og muligheter knyttet til digital transformasjon og Industri 4.0.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Robothånd med tablet

Digital teknologi skaper enorme muligheter for vekst og transformasjon hos produksjonsvirksomheter, men få har utnyttet mulighetene til det fulle. Den 8. utgaven av Global Manufacturing Outlook, hvor 300 toppsjefer og industriledere har blitt intervjuet, viser at det ikke er tid å miste når det kommer til å utvikle en helhetlig strategi for digital transformasjon. Globale produsenter går gjennom omfattende endringer og skillelinjer mellom bransjer er i ferd med å viskes ut. Den fjerde industrielle revolusjonen gjør at barrierene for etablering endres og det forventes at den dramatisk vil transformere mange selskaper– og hele bransjer.

Nye teknologiske verktøy innenfor dataanalyse, kunstig intelligens, avansert robotikk og utvidet virkelighet, endrer spillereglene i bransjen og bærer med seg lovnader om store gevinster når de kombineres med kraften i Tingenes internett (IoT). For å kunne møte de store endringene som den digitale transformasjonen bringer med seg, må produksjonsvirksomhetene ha en klar, langsiktig visjon og en plan som skisserer hva som trengs for å gripe muligheter og overkomme hindre.

– Undersøkelsen viser det KPMG også ser i Norge; bevisstheten omkring behovet for digital transformasjon er høy. Mange har satt seg inn i hva Industri 4.0 betyr og ser behovet for tempo i transformasjonen, men sliter med å sikre seg kompetansen, og realisere endringer slik at de kommer ut av dette med en forbedret konkurranseposisjon, sier Thore Kleppen, Partner og bransjeansvarlig for industri i KPMG Norge.

Nøkkelfunn:

Transformasjonens løfte: Topplederne i produksjonsvirksomhetene er trygge på sitt lederskap, men bekymrer seg for evnen til gjennomføring.

 • To av tre sier de er forberedt på å lede den radikale endringen i virksomhetens forretningsmodell.
 • Syv at ti mener ledetiden for den digitale transformasjonen er for lang – og at resultater lar vente på seg.
 • Mer en halvparten sier at virksomhetens styre har urealistiske forventninger til return on investment (ROI) og digital transformasjon.

Behov for tempo: Topplederne er usikre på evnen til å håndtere endringer.

 • Tilnærmet to av tre sier at evnen til å tilpasse seg er forretningens nye valuta; hvis de reagerer for sent, går de konkurs. Det er ikke rom for forsinkelser.
 • En av tre sier at virksomheten sliter med å holde tritt med den teknologiske innovasjonen.

Kunstig intelligens gir flere arbeidsplasser: Mange interne utfordringer endrer virksomhetene.

 • Kunstig intelligens (AI) skaper optimisme: To tredjedeler mener den vil skape flere jobber enn den vil eliminere.
 • To av tre sier dataingeniører vil bli den aller viktigste kompetansen for fremtidig vekst.

Sterkere forretningsrelasjoner: Tett samarbeid i partnerskap er nødvendig i virksomhetens raskt voksende økosystem.

 • Kun seks prosent har oppnådd full transparens i leveransekjeden, til tross for at det er en kjent sak at den har blitt mye viktigere.
 • Mer enn en tredjedel sier at strategiske allianser er den beste strategien for å nå vekstmålene for de neste tre årene.

Global risiko: Nasjonalisme og cybertrusler.

 • Økt fokus på territorialisme betraktes som den største utfordringen for vekst, mens utviklingsmarkeder prioriterer geografisk ekspansjon mest.
 • Kun halvparten føler seg godt nok rustet til å identifisere nye cybertrusler, det er 14 prosent lavere enn toppledere i andre bransjer.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.