Data og analyse gir økt innsikt i revisjon og for kapitalmarkedene

Data og analyse gir økt innsikt i revisjon

Denne artikkelen ser på hvordan D&A i revisjonen øker kvaliteten og bidrar til å gi revisjonsutvalg bedre innsikt.

1000
Jo Sigurd Pedersen

Partner | KPMG Lighthouse

KPMG in Norway

E-post
view

Data og analyse i revisjon gir mer innsikt enn noen gang
før. Gode anlayser gir økt kvalitet og dybde i revisjonen, som igjen skaper tillit, også for kapitalmarkedene.

I denne femte utgaven av 'Trusted Analytics'-serien (Data and analytics in audit) ser vi nærmere på hvordan vi i dag bruker D&A i revisjonen, hva KPMG gjør innenfor D&A, samt hva vi tror fremtiden bringer.

 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.