Building trust in analytics

Data & analyse former verden

Data og analyser (D&A) former verden. Komplekse analyser sørger for bedre og hurtigere beslutninger, som igjen fører til raske investeringer på tvers av alle bransjer. Effekten av analyse går langt utover det organisatoriske og underbygger også mange av de viktigste beslutningene vi tar som enkeltpersoner og samfunn.

1000

Kontaktperson

Jo Sigurd Pedersen

Partner | KPMG Lighthouse

KPMG in Norway

E-post
dataanalyse

Mangel på tillit
Basert på kraften den besitter, bør D&A være en selvsagt prioritet i mange virksomheter. Likevel viser funnene i vår nye rapport 'Building trust in analytics' at dette ikke alltid er tilfelle. Faktisk sier 60 prosent av organisasjonene at de ikke er trygge på sin D&A innsikt. Kun 10 prosent mener de drar nytte av D&A på en god måte, og 13 prosent sier de har god kontroll på personvern og etikk knyttet til analysene.  

Til tross for manglende tro på egen analyse, svarer 77 prosent av organisasjonene at de tror kundene stoler på deres bruk av D&A.

Funnene viser også at tillitsnivået er lavest på slutten av D&A livssyklus. Dette kan tyde på at organisasjoner sliter med å implementere effekten av D&A og koble det opp mot positive gevinster. Resultatet er at for få organisasjoner faktisk vet hvorvidt deres D&A oppnår det som var ment.

Styrke tilliten
Vi mener at organisasjoner må anse analyser som en strategisk måte å bygge bro over gapet mellom beslutningstakere, IT-programmerere og kunder, og på den måten levere bærekraftige forretningsresultater.

I denne rapporten 'Building trust in analytics', definerer vi fire 'tillitsankere' (kvalitet, effektivitet, integritet og robusthet) som underbygger troverdige analyser. Vi gir også våre anbefalinger som et bidrag til å hjelpe ledere med styrke tilliten til D&A i hele verdikjeden.

Les mer om rapporten her
 

Last ned hele rapporten her

 

Forfattere: 
Marius Sommerseth
Senior Manager
Data & Analytics
e-post: marius.sommerseth@kpmg.no
 

Jo Sigurd Pedersen
Director
Data & Analytics
e-post: jo.sigurd.pedersen@kpmg.no

 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.