Global Construction Survey

Byggebransjen sliter med å utnytte avansert teknologi.

Til tross for store investeringer, sliter byggebransjen med å utnytte avansert teknologi, slik som data & analyse, droner, automatisering, robotteknologi og 3D-visualisering. Det viser nøkkelfunnene fra KPMGs årlige 'Globale Construction Survey'.

1000

Kontaktperson

Svein Wiig

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Construction

218 toppledere fra byggebransjen over hele verden har deltatt undersøkelsen og svart på hvordan deres selskaper har tatt i bruk ny
teknologi. Undersøkelsen konkluderer med at flere selskaper mangler en god strategi for å utnytte ny teknologi til det fulle. De må søke å oppnå en kultur der nytenking integreres i arbeidsprosesser og på ulike nivåer i selskapet.

Lite visjonære
Et mindretall av selskapene anses visjonære innenfor teknologiutnyttelse. Både integrert- og sanntidstrapportering er fremdeles en myte for de fleste. Bare en tredjedel av respondentene bruker avanserte dataanalyser for å overvåke prosjektene- og bare en fjerdedel sier de kan "trykke på en knapp"
for å få all prosjektinformasjon. Mindre enn halvparten av de spurte sier også
at selskapet bruker droner, roboter eller automatisert teknologi.

- Dette underbygger til en viss grad det vi også erfarer. Bransjen har et stykke igjen til de er i front med ny teknologi. De fleste selskapene velger nok fremdeles å følge fremfor å lede, sier Svein Wiig, bransjeleder bygg og anlegg og partner i KPMG Norge. 

- Mange mangler også en klar teknologisk strategi. Samtidig vil jeg nok si vi i Norge er noe lenger fremme enn i mange andre land.  Her er arbeidskraft dyrt, slik at automatisering har blitt viktig for å holde kostnadene nede.

 

Økt prosjektrisiko
To tredjedeler av respondentene sier de tror prosjektrisikoen vil øke fremover.

- Prosjekter blir stadig større og mer komplekse - og med kompleksiteten kommer risiko, sier Wiig. -Teknologi som fjernovervåkning, automatisering og visualisering har et enormt potensial for å øke prosjektets fremdrift og kvaliteten på oppfølging.

Han mener byggebransjen er moden for å tenke nytt, men undersøkelsen viser at mindre enn 20 % av respondentene aktivt gjennomgår
virksomhetsplanene sine for fremtidens behov.

- Teknologi spiller en viktig rolle i prosjektering for å kunne bygge høyere bygninger, lengre broer, og bedre infrastruktur. Når teknologien brukes effektivt, kan det bidra til bedre utforming, planlegging og bygging i en sektor som i flere år har slitt med svakere produktivitet enn i
næringslivet forøvrig, avslutter Wiig.


Les hele rapporten (pdf, engelsk)

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.