Svein Wiig

Partner, Audit

KPMG i Norge

Svein er partner og statsautorisert revisor. Han er leder av KPMG Norges bransjegruppe for Bygg, anlegg og eiendom, samt medlem av KPMGs internasjonale bransjenettverk for Real Estate & Construction. Han har over 15 års erfaring fra revisjon av større virksomheter innenfor produksjon og prosjektbaserte virksomheter, og særlig innenfor bygg og anlegg. Svein har også erfaring fra revisjon av andre typer virksomheter, børsnoteringer og selskaper med omfattende konsolidering og internasjonal virksomhet. Erfaringen omfatter områder som oppkjøp, restrukturering og bransjespesifikke regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål, herunder IFRS. Han er ansvarlig for bransjekurs for Den norske revisorforening, Regnskap Norge og skatteetaten og har skrevet en rekke artikler om temaet bygg og anlegg i fagtidskrifter. Han er også ansvarlig for KPMGs årlige bransjedag for bygg- og anleggsvirksomheter. Svein er IFRS akkreditert og har tidligere vært avdelingsleder og styremedlem i KPMG AS.

Kontakt

E-post: svein.wiig@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 326
LinkedIn

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Fast eiendom
  • Revisjon
  • 1998: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • IFRS

  • 1996 - dd. KPMG AS. Partner fra 2003

  • 1994 - 1996. Skattedirektoratet. Spesialrevisor

  • 1993 - 1994. Akeshus fylkesskattekontor. Skatterevisor

  • 1987-1993. Østfold Fylkesskattekontor. Skatterevisor