Årlig evaluering av internrevisjonen

Årlig evaluering av internrevisjonen

- Revisjonsutvalgene har over de siste årene løftet seg faglig, sier partner i KPMG Thore Kleppen. - Vi ser at en strukturert gjennomgang av internrevisjonen kan gi mer verdi for pengene, og har laget en sjekkliste for å hjelpe til i dette arbeidet, fortsetter han.

1000

Nøkkelkontakter

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Evaluering av internrevisjon - blyant og briller

Revisjonsutvalget bør årlig vurdere internrevisor som et bidrag til god eierstyring og selskapsledelse, og flere ber oss om innspill på hvordan dette kan gjennomføres.
 
Standardene for internrevisjon krever at denne vurderingen understøttes av en profesjonell ekstern vurdering minst hvert femte år. Den eksterne vurderingen skal gjøre av noen med erfaring som internrevisor og erfaring fra å evaluere internrevisjoner. 

Revisjonsutvalgets egen vurdering av internrevisor bør gjennomføres i tre perspektiver:
 
1. Internrevisors rolle og posisjon, inkl. mandat, strategi, organisering,
interessenter og finansiering

2. Internrevisjonens medarbeidere, herunder lederskap, kompetanse, rekruttering og belønning

3. Revisjonsprosessen, herunder planlegging, utførelser, leveranse og rapportering

Evalueringen bør gjennomføres av utvalget i fellesskap, men hvor man innhenter synspunkter fra eksternrevisor, ledelse i underliggende virksomheter, daglig leder og økonomiansvarlig.
 
I selskaper hvor det er betydelige utfordringer med å få internrevisjonen til å fungere kan revisjonsutvalget be eksterne bidra i vurderingen, med kortere intervaller enn 5 år.
 
Vedlagte sjekkliste kan bistå revisjonsutvalget i sin årlige vurdering.
 

Les mer og se sjekkliste (pdf, engelsk)


Kontaktperson

Thore Kleppen, Partner
+47 4063 9515
thore.kleppen@kpmg.no

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.