Revisjon er et stort forretningsområde i KPMG og består av over 600 ansatte fordelt på samtlige kontorer i Norge. Hos oss er de fleste utdannet innen økonomi, men med bakgrunn fra ulike studieretninger og skoler. Vi har mange nyutdannede som starter hos oss, og aldersgruppen 25-34 år er klart størst. I revisjon har vi også en jevn kjønnsfordeling. 

Litt om oss

Hva er egentlig revisjon? Kort fortalt er jobben til en revisor å bekrefte selskapers finansielle informasjon. Revisjon handler om å forstå fortiden for å gi råd om fremtiden, og om å skape trygghet og tillit – for eierne, kapitalmarkedet, samarbeidspartnere og det offentlige. Revisorer har også en viktig rolle i å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet. Vi sier derfor at revisor er samfunnets tillitsperson.

Kundene våre er alt fra mindre eiendomsselskaper til globale børsnoterte konsern. Vi samarbeider derfor på tvers av lokasjoner både nasjonalt og internasjonalt, og jobber tverrfaglig med andre avdelinger i KPMG. Tjenester inkluderer bla. revisjon av årsregnskap, attestasjoner og bekreftelser (f. eks knyttet til bærekraft) og regnskapsrådgivningGunn Marit Schjetne
People-ansvarlig, auditRoland Fredriksen
Head of audit

Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

Hverdagen til en revisor er variert med et bredt spekter av oppgaver og mye teamarbeid. Som nyansatt blir du raskt inkludert i kundeoppdrag og blir utfordret i trygge rammer. Noen eksempler på hva vi gjør:

• Kommunikasjon med ledelsen for å oppnå bransje- og virksomhetsforståelse

• Forstå og vurdere selskapets prosesser og internkontroll

• Gjennomføre risikovurderingshandlinger for å identifisere risiko for vesentlig feil i regnskapet

• Utforme og gjennomføre revisjonshandlinger på identifiserte risikoområder – alt fra detaljtester til avanserte dataanalyser

• Bistand i forbindelse med transaksjoner som børsnoteringer, oppkjøp og fisjoner/fusjoner

• Utvikling av revisjonsmetodikk og programutvikling

• Interne oppgaver som rekruttering, opplæring og kursing, studentaktiviteter og markedsarbeid