Vi leverer hovedsakelig tjenester innenfor finansielle og kommersielle analyser

– M&A rådgivning (Mergers and Acquisitions) og verdivurdering for kjøpere og selgere i forbindelse med transaksjoner, restruktureringer og andre formål.

Oppdragene strekker seg fra store internasjonale prosjekter med tverrfaglige team til mindre lokale oppdrag. Vi er et ungt miljø med ca. 50 ansatte og vi vokser raskt. Hos oss finner man blant annet økonomer, sivilingeniører og revisorer.

Litt om oss

Deal Advisory leverer tjenester innenfor fire hovedområder: finansiell transaksjonsrådgivning (Transaction Services), verdivurdering og finansiell modellering (Valuation), M&A rådgivning (M&A) og strategi (Strategy).

Når du søker Deal Advisory som nyutdannet kan du underveis i rekrutteringsprosessen ønske seg til ett av de fire teamene. Av og til utlyser vi også stillinger direkte til spesifikke teams. Likevel jobber vi ofte på tvers og du har muligheten til å være med på prosjekter på tvers av teamene. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvert enkelt team samt eksempler på typiske arbeidsoppgaver.

Våre fagområder

Transaction Services

Vårt team jobber med finansiell selskapsgjennomgang (due diligence) ved kjøp og salg av selskaper, børsnoteringer og fusjoner, samt annen rådgiving i forbindelse med transaksjoner. Vi jobber også tett med private equity-fond og små og store selskaper. Dette er noe av det vi jobber med:

 • Finansielle analyser som del av finansiell due diligence, med fokus på å identifisere verdidrivere, risikoområder og muligheter
 • Identifisere forhold som påvirker endelig kjøpspris
 • Innspill på prisjusteringsmekanisme
 • Bistand til beregning av endelig kjøpspris

Valuation

I teamet "Valuation" jobber man med et bredt spekter av problemstillinger for en rekke ulike formål og bransjer. Vi jobber blant annet med verdivurdering og finansiell modellering knyttet til:

 • Strategiske beslutninger
 • Tvister og forhandlinger
 •  Insentivprogrammer
 • Restrukturering og finansiering
 • Finansiell rapportering og skatteformål

M&A

M&A-teamet arbeider med fusjoner og oppkjøp, og bistår ved store internasjonale transaksjoner, samt kjøp og salg av små og mellomstore selskaper. Typiske arbeidsoppgaver er:

 • Innhente, systematisere og analysere informasjon om utvalgte markeder, bransjer og selskaper
 • Lage selskapspresentasjoner, markedsføringsmateriell og markedsanalyser i forbindelse med salg av selskaper
 • Finansiell modellering, regnskapsanalyse og verdivurdering for å bistå kunde i kjøps- og salgsprosess
 • Kartlegging av mulige kjøpere og potensielle kjøpsobjekt
 • Bistand i forbindelse med fasilitering av kjøpermøter, due diligence, datarom, koordinering og forhandlinger

Strategy

Strategy-teamet jobber med strategiprosjekter og kommersiell selskapsgjennomgang (commercial due diligence, CDD) i forbindelse med transaksjoner. Typiske arbeidsoppgaver er:

 • Vurdering av underliggende markeder og segmenter, deres størrelse, samt deres historiske og prognostiserte vekst
 • Analyse av markedsdynamikken, vekstdrivere og trender som påvirker markedet
 • Evaluering av selskapets og dets konkurrenters posisjon, produkttilbud, økonomiske situasjon, vekst, markedsandeler og andre relevante parametere
 • Analyse av selskapets kunder og deres utvikling
 • Vurdering av potensialet for videre verdiskaping, for eksempel økt markedsandel, prisendringer, nye markeder eller nye produkter

Se våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende