Jørgen Schreiner

Manager | Advisory

KPMG i Norge

Jørgen leder Creator Workflow satsningen i KPMG Norge og har arbeidet med en rekke komplekse prosjekter som kombinerer hyllevareløsninger med tilpasninger til komplekse behov i kjernevirksomheter. Han kombinerer innovasjon, tjenestedesign og utvikling med et sterkt ServiceNow miljø for å sikre at kunder kan ta ut maksimal verdi av teknologien, samtidig som brukernes hverdag forbedres. Jørgen har erfaring fra helsevesenet og offentlig forvaltning, samt. en rekke andre sektorer både privat og offentlig.

Kontakt

  • 2018, Bachelor Dataingeniør

  • 2015, Sivilingeniør i Undervannsteknologi

  • 2013, Bachelor i Energiteknologi

  • 2022–d.d.: KPMG

  • 2018–2022, System Analyst, Business Developer Sopra Steria