André Minge

Director

KPMG i Norge

André arbeider i dag som Director i KPMG og han har betydelig erfaring som oppdragsleder i ekstern revisjon av store selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen og prosjektstyrte virksomheter. Gjennom hans arbeid med komplekse prosjektvirksomheter har han bygget en bred forståelse av risiko, estimering, prosesstankegang og internkontroll. Dette gjør ham til en svært viktig og kunnskapsrik sparringspartner for ledelsen, revisjonsutvalg og styret. Gjennom karrieren har André opparbeidet omfattende erfaring med regnskapsstandarden for anleggskontrakter, prosjektregnskap og har jobbet med revisjon av store og komplekse prosjekter. I tillegg har han betydelig erfaring med å implementere teknologiske verktøy og dataanalyse i revisjonsprosjekter for å øke effektiviteten og gi kundene ny innsikt og verdi. Han har også erfaring som sakkyndig vitne i tvistesaker med prosjektbaserte virksomheter, og har publisert flere artikler i fagtidsskrifter om regnskapsmessige problemstillinger innen bransjen, holder foredrag og har en nasjonal rolle innen revisjonskvalitet i KPMG. André er hands-on og er opptatt av å levere revisjon av høyeste kvalitet. Han er ofte dypt involvert i å fastsette angrepsvinkel, samtidig som han er pragmatisk og svært opptatt av tilgjengelighet.

Kontakt:

E-post: Andre.minge@kpmg.no

Telefon: +47 406 39 361

LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Fast eiendom
 • Revisjon 
 • 2014–2015, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2008–2010, Master i finans, Norges Handelshøyskole

 • 2005–2008, Bachelor i økonomi og administrasjon, Høyskolen i Østfold

 • IFRS-akkreditert (2017)

 • Statsautorisert revisor (2016)

 • 2022–d.d., KPMG AS, Director

 • 2015–2022., KPMG AS, Manager

 • 2010–2014, Vidi Revisjon AS, revisormedarbeider