Dersom vi i 2060 skal ha det samme velferdstilbudet som vi har i dag, vil en av tre nordmenn være nødt til å jobbe i helsevesenet. Det har ikke Norge råd til. KPMGs rådgivere har omfattende bransje- og fagkompetanse og leverer et bredt spekter av tjenester til helsevesenet. Vårt mål er å hjelpe kundene med å levere effektive, bærekraftige og sikre tjenester med høy kvalitet, som er målbare og bidrar til innovasjon.

Dette mener våre rådgivere

Helse

Hvordan innovasjon former helsesektoren


Ny teknologi har en stor effekt på helsesektoren, og ledere i helsesektoren sitter med en rekke spørsmål knyttet til dette. Hvordan kan teknologi forbedre pasientomsorgen? Hvordan vil jobbene i sektoren påvirkes?

For å svare på noen av disse spørsmålene har våre helsekollegaer i KPMG UK gjennomført samtaler med eksperter fra blant annet barnesykehus for å få deres perspektiver på innovasjon, utforming av helsesystemer og pasientforløp.


Les mer om undersøkelsen her
Bildetekstt

Healthcare CEO Future Pulse


Uansett om vi befinner oss i en krisesituasjon eller i mer stabile tider, kommer helsesektorens fremtid til å involvere kompliserte utfordringer som vil kreve helhetlig, fremtidsrettet og fleksibel ledelse. Med denne årlige rapporten tilbyr KPMG helseledere innsikt som vil gjøre det enklere å navigere på denne reisen.


Les mer og last ned hele rapporten her