Philips heeft ambitieuze doelen op het gebied van circulariteit. De doelstelling is dat in 2025 25% van de omzet wordt gehaald uit circulaire producten en diensten. Dit kan gaan om het hergebruiken van (onderdelen van) (huidige) producten, maar ook om het op een andere manier produceren van producten, door ze circulair te ontwerpen, of door ze (deels) te digitaliseren. 

Harald Tepper, Sr. Director Group Sustainability en Global Lead Circular Economy, EcoDesign en ESG Transformation bij Philips: “Healthcare is een van de meest vervuilende sectoren in de wereld, met name door het intensieve gebruik van materialen. Daarom heeft Philips, als koploper in health technology, het hergebruiken van materialen opgenomen in het hart van hun innovatieproces en -strategie.”

In 2025 moet de circulaire omzet van Philips gegroeid zijn naar 25%. Maar om die groei te kunnen duiden is er iets essentieels nodig: het nog beter kunnen meten van circulariteit, in lijn met de laatste trends en inzichten.

In dit klantverhaal lees je hoe Philips en KPMG met dit vraagstuk aan de slag gingen en welke inzichten, concrete acties en oplossingen dit opleverde.

Uitgelicht