Steeds meer organisaties zoeken naar hoe ze onderdeel kunnen worden van de circulaire economie die duurzaam en sociaal is. Wet- en regelgeving, ook vanuit Brussel, vraagt tenslotte steeds meer om een gesloten en lokale kringloop qua grondstoffen en arbeid. Bovendien merkten we de afgelopen jaren dat onze value chains gevoelig zijn en zoeken we meer zekerheid. Gelukkig zien organisaties veel voordelen in circulair ondernemen, waarbij eigenaarschap van je producten – en dus grondstoffen – een belangrijk onderdeel is. Zo ben je niet alleen toekomstbestendig, ook financiers stellen steeds vaker eisen op dit gebied. Net zoals (potentiële) werknemers overigens. Dit alles zorgt voor een potentieel andere band met jouw consumenten die reden hebben om bij jou terug te komen.

Hoe word je als bedrijf circulair?

Maar hoe worden we als bedrijf circulair? Welke stappen moeten we wanneer zetten en welke bedrijfsonderdelen zijn betrokken bij die circulaire economie? Er zijn drie gebieden waarop de transformatie plaatsvindt: een circulaire strategie, meten waar je staat en de implementatie. Waar je begint, hangt af van verschillende factoren. Bij het ontwikkelen van een circulaire strategie breng je eerst in kaart wat de ambities zijn, wat klanten willen, hoe peers in de markt met dit onderwerp bezig zijn en ga zo maar door. Er worden doelen gesteld en in de strategie staat helder beschreven welke stappen nodig zijn voor welke bedrijfsonderdelen.

Meten van circulariteit doelstellingen

Dan meten. Met KPI-ontwikkeling krijg je inzichtelijk hoe je performance als bedrijf op dit moment is op het gebied van de circulaire economie. Niet alleen belangrijk bij rapporteren, maar juist ook om aan te sturen en targets te zetten. Pas als je weet waar je staat, kun je de doelen uit je visie bereiken. De beste meetmethode om dit mee te doen is het WBCSD Circular Transition Indicators (CTI) framework, de wereldwijde, open standaard die WBCSD initieerde en samen KPMG ontwikkelde. Op basis van de gegevens die hieruit komen, kan worden gestuurd; doelen worden helderder en er komt in beeld welke acties nodig zijn.

Dan implementatie, van trainingen voor personeel tot aan klantoverleggen en van nieuwe, circulaire businessideeën tot modellen: deze stap draait om het realiseren van de strategie. Dit is altijd een tailor-made proces, 100% afgestemd op de realiteit van jouw bedrijf. 

Zo kunnen wij helpen bij circulariteit

Bij KPMG hebben we alles in huis om bedrijven te helpen circulair te worden. Niet voor niets zijn we de coauteur van het WBCSD framework.

  • Allereerst maken we duidelijk wat de scope voor bedrijven is. Circulair gaat veel verder dan slim omgaan met afval of CO2-neutraal worden. Een circulaire strategie geldt voor alle betrokken onderdelen, van inkoop tot marketing en van finance tot productie.
  • We meten hoe het bedrijf ervoor staat, zodat we weten waar we staan, maar ook wat er nodig is om de doelen te bereiken.
  • Tijdens de implementatie trainen we mensen en kunnen we samen kijken naar zaken als slimmer inkopen, producten anders ontwerpen en zelfs naar het anders verkopen van producten. Want circulair vraagt om een andere interactie met klanten. We kijken naar de waardeketen en hoe we een nieuwe samenwerking kunnen creëren met partners. Via trainingen gaan we aan de slag met het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen en helpen we het opzetten van governenance. Dat we een goed beeld hebben van wet- en regelgeving én tax services helpt daarbij. Welke incentives zijn er, waar valt te besparen? Dit is een complex verhaal dat vaak per land verschilt en dat zelfs losstaat van sustainable reporting.  

KPMG helpt Philips

KPMG helpt klanten bij het vinden van de juiste inzichten voor hun vraagstukken, bij het ontwikkelen en ondernemen van concrete acties om die vraagstukken op te lossen en draagt bij aan het realiseren van werkelijke, duurzame oplossingen. Oplossingen waar klanten dus echt iets aan hebben. Niet alleen in theorie, maar juist in de praktijk.

In 2025 moet de circulaire omzet van Philips gegroeid zijn naar 25%. Maar om die groei te kunnen duiden is er iets essentieels nodig: het nog beter kunnen meten van circulariteit, in lijn met de laatste trends en inzichten.

In dit klantverhaal lees je hoe Philips en KPMG met dit vraagstuk aan de slag gingen en welke inzichten, concrete acties en oplossingen dit opleverde.

Ontdek hoe KPMG jouw bedrijf kan helpen

Offerte aanvragen