Technologische vooruitgang is van enorm belang maar zet tegelijkertijd sectoren onder druk. Organisaties staan daardoor iedere keer opnieuw voor de uitdaging om de zich snel veranderende marktontwikkelingen bij te benen. Digitale transformatie is niet iets wat in één keer klaar is maar een continu proces dat samen moet gaan met een cultuurverandering binnen de organisatie. Daarom is dan ook veel behoefte binnen organisaties om de mogelijkheden van de grote cloudplatformen zoals SAP, Microsoft, ServiceNow of Salesforce, snel en goed in te zetten.

KPMG Technology Platforms Services helpt jouw organisatie bij het beheersen, implementeren en optimaliseren van processen op het gebied van financiën, productie, leveringsketen, logistiek, relatiebeheer, IT en HR.

Een geïntegreerd IT-landschap met de juiste oplossingen helpt organisaties betere en snellere besluiten te nemen, maakt het makkelijker om in te spelen op marktveranderingen, verbetert klantretentie en draagt bij aan duurzame vooruitgang. Echter, om de optimale waarde uit de grote cloudplatformen te kunnen halen, moet er veel gebeuren. Veel meer dan de inzet van technologie alleen. Vaak verzuimen organisaties om de processen goed op de technologie af te stemmen en de rollen en verantwoordelijkheden van de gebruikers te definiëren. Daardoor duurt de implementatie vaak veel langer dan noodzakelijk en dat brengt onnodig veel kosten en risico’s met zich mee. Met Technology Platforms Services wordt dit voorkomen en transformeren we samen naar een toekomstbestendige organisatie.

Inzetten van het juiste technologie platform

Met KPMG Technology Platforms Services helpen wij jouw organisatie bij het bepalen van de juiste strategie voor de technologie, implementatie en optimalisatie van de gekozen oplossing. Daarbij ondersteunen we de transformatie van A tot Z. Samen formuleren we een visie, vervolgens doen we samen de uitvoering en kijken daarna hoe we zaken kunnen optimaliseren. Wij zijn actief betrokken bij het hele veranderproces.

Strategie bepalen voor inzet van de juiste systemen en tools

Veranderen is keuzes maken en vooral: bewuste keuzes maken, keuzes vanuit de doelstellingen van de organisatie en vanuit het operationele model. Wat heeft de organisatie nodig? Welke aanpak past daarbij? Hoe ziet de architectuur die aan alle voorwaarden voldoet eruit, en wat zijn de systemen en tools die daarop aansluiten? Het hele scala aan oplossingen komt voorbij, van ERP-systemen tot aparte inkoopoplossingen, van CRM tot vastgoedbeheer.

Implementeren van de juiste oplossingen

De implementatie van de gekozen strategie en bijbehorende oplossingen zijn vaak complexe projecten. Door onze unieke Powered-methodologie weten wij als geen ander op welke manier deze implementatie zo effectief en efficiënt mogelijk moet verlopen. Altijd met een scherpe blik op potentiële valkuilen die zich aandienen, met name op het gebied van gebrekkig verandermanagement, onvoldoende aandacht voor Master Data Management en het onderschatten van de complexiteit van de integratie van de verschillende systemen.

Optimaliseren van bestaande systemen en tools

Het optimaliseren van bestaande systemen en tools vergt  specifiek ervaring en diepgaande kennis van processen. Operationele excellentie is hierbij het uitgangspunt. Dat kan gaan om de juiste afstemming van de technologie en processen nadat een implementatietraject is afgerond, maar het kan ook migraties of upgrades betreffen, of de noodzakelijk adoptie van nieuwe technologieën.

Naast dat onze Powered-aanpak jouw organisatie veel tijd zal besparen, levert het tal van andere voordelen op. Jouw transformatie krijgt een vliegende start, je valideert vooraf gebouwde operationele modellen en krijgt toegang tot inzichten, toepassingen en processen uit de industrie. Andere pluspunten? Belangrijke stakeholders zijn betrokken bij de vooraf geconfigureerde oplossingen, technologie wordt tastbaar en toont hoe het jouw organisatie kan ondersteunen en de impact van bedrijfsverandering, door elke laag van de organisatie, wordt sneller tastbaar en zichtbaar. De Powered-methodologie werkt bovendien voor iedere afdeling binnen de organisatie. Dus naast IT, is er bijvoorbeeld een Powered-oplossing voor FinanceMarketingSalesRiskCyber SecurityHR en de Supply Chain.

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie waarde kan halen uit de grote cloudplatformen, klik dan op onze diensten hieronder.

Laatste inzichten

Contactinformatie

Ontdek hoe KPMG uw bedrijf kan helpen

Offerte aanvragen