In een snel, competitief en steeds veranderend technologisch landschap worden de verwachtingen van klanten voortdurend groter. ‘Digital‘ , ‘Innovatie’, ‘Versnelling’, ‘Disruptie’ – onderwerpen die in het hedendaagse zakelijke taalgebruik overal en steeds prominenter aanwezig zijn. Door de alsmaar sterker wordende vervlechting van technologie in bedrijfsprocessen in de front-, mid- en back-office  is het niet langer mogelijk om (informatie)technologie binnen één afdeling te concentreren – de impact van de digitale transformatie is voelbaar en tastbaar in de gehele organisatie. Hoe kunnen marktleiders in deze snelle, dynamische en competitieve wereld onderscheidende oplossingen leveren, die naadloos integreren in bedrijfsprocessen en deze met elkaar verbinden, veilig zijn en bovendien ook effectief en efficiënt werken?

Balans vinden tussen snelle levering en technologie waarop u kunt vertrouwen

Het Modern Delivery-raamwerk, ontwikkeld door KPMG, erkent de noodzaak voor organisaties om op de alsmaar veranderende markt in te spelen en stelt hen in staat om snel en betrouwbaar kwalitatief hoogwaardige (software)oplossingen te leveren – of het nu gaat om klantgericht ontwerp, betrouwbare architectuur of naleving van regelgeving.

This is the next generation of how technology will be developed and deployed across the organization, not just within the IT department.

Steve Bates, Principal, KPMG

Om de wereld van ‘Digital‘ , ‘Innovatie’, ‘Versnelling’, ‘Disruptie’ het hoofd te kunnen bieden is een moderne aanpak vereist. KPMG ondersteunt organisaties daarom bij het inrichten van Modern Delivery: een holistische aanpak van productmanagement en softwareontwikkeling – op basis van Agile-, DevOps- en Lean-principes – om geïntegreerde oplossingen te creëren.  Deze oplossingen ondersteunen niet alleen de technologie en processen van onze klanten, maar sluiten nauw aan bij de wensen van de gebruikers en voldoen aan de eisen die de organisatie stelt aan moderne technologische oplossingen. 

Multidisciplinaire teams zijn essentieel bij Modern Delivery

Technologie behandelen als slechts het domein van ontwikkelaars en beheerteams is te kortzichtig en bagatelliseert de rol van technologie binnen organisaties van vandaag. Om echt te kunnen profiteren van Modern Delivery dient de gehele organisatie toegewijd te zijn – van het bestuur tot de mensen op de werkvloer. Multidisciplinaire ontwikkelteams dienen in staat gesteld te worden zich te richten op waar ze goed in zijn – het effectief en efficiënt leveren en continu aanbieden van kwalitatieve, bij de wensen van de (eind)gebruiker aansluitende producten en innovaties waarbij technologie de kern vormt.  

Holistische aanpak nodig voor Modern Delivery

Hieronder staan de acht hoofddimensies van het Modern Delivery-raamwerk. Deze dimensies zorgen voor een holistische en allesomvattende oplossing met behoud van zicht op alle aspecten van een organisatie. 

1.      DevOps & CI/CD

Organisaties die een DevOps-cultuur omarmen nemen de gehele waardeketen in ogenschouw om op doorlopende basis waarde aan klanten te kunnen leveren. DevOps bestaat o.a. uit het toepassen van verschillende moderne software-engineering principes en processen in de gehele waardeketen van de softwarelevering; van idee tot waarderealisatie en van ontwikkeling tot beheer. Dankzij DevOps kunnen rollen die voorheen in silo's waren geplaatst, zoals ontwikkeling,  kwaliteitsborging, risk & compliance en beveiliging, samen worden gecoördineerd en gebruikt om betere, betrouwbaardere producten te maken. Het inzetten van automatisering, waaronder geautomatiseerde softwareontwikkelingsfabrieken en ‘pipelines’, zorgt ervoor dat frequenter opgeleverd kan worden en eerder waarde voor de klant kan worden toegevoegd.

2.      Agile werkwijzen en patronen

Écht Agile zijn, en dus niet alleen in naam, is de sleutel om snel en efficiënt werkende software van hoge kwaliteit te leveren, afgestemd op de eisen van (eind)gebruikers. Dit geldt voor alle aspecten van uw organisatie – of het nu gaat om het beheren van producten, van idee tot waarderealisatie, het verbinden van strategische thema's met doelstellingen en kernresultaten, of zelfs het financieren en beheren van waardestromen. Het opschalen van Agile werkwijzen vereist specifieke kennis en ervaring over het gebruik van, en keuzes tussen, toonaangevende (scaling) frameworks om optimale output mogelijk te maken op Enterprise-, Portfolio-, ‘Team of Teams’- en Teamniveau.

3.      Moderne IT-architectuur

Een geïntegreerde en hedendaagse architectuurbenadering gebouwd op cloud, microservices en containerisatie helpt organisaties bij het stroomlijnen van de ontwikkeling en levering door gebruik te maken van state-of-the-art marktstandaarden. Met moderne architecturen kunnen organisaties effectief en efficiënt inspelen op veranderingen in de markt.

4.      Werknemerstransitie

Personeel is de grootste troef van elke organisatie en een bewuste en beheerste transitie van uw werknemers is van cruciaal belang voor het succes van de transformatie naar Modern Delivery. Dit kan variëren van het gebruik van Capability-raamwerken om talent in staat te stellen persoonlijke ontwikkeling, groei en carrièrediversiteit te beheren tot het creëren van de juiste omgeving, het beschikbaar maken van tijd en het effectief inzetten van tools voor samenwerking, uitwisseling van kennis en informatie en innovatie om het optimale uit uw personeel te halen.

5.      IT Service Management

Modern Delivery bevordert de gedeelde verantwoordelijkheid van ontwikkeling en beheer in productteams, waar traditioneel deze activiteiten qua verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden waren. Multidisciplinaire DevOps-teams nemen het volledige eigenaarschap van oplossingen op zich, waardoor efficiënte ontwikkeling en efficiënt beheer en onderhoud mogelijk zijn. Moderne IT Service Management (ITSM)-processen  maken de overgang van de organisatie naar Modern Delivery mogelijk door o.a. moderne full-stack monitoring, tracing en logging te integreren in de manier van werken van de teams.

6.      Intelligent IT-beheer (Operations)

Over de noodzaak voor organisaties om zich effectief aan veranderingen aan te kunnen passen valt niet te twisten. Om relevant te blijven in de huidige markt, met het huidige tempo en de schaal van veranderingen die daar spelen, is het noodzakelijk om slimmer om te gaan met data. Stap over van ad‑hocrapportage naar proactief incidentbeheer door informatie te leveren aan operationele activiteiten, waaronder eventing, monitoring, alarmering en ontwerp van een veerkrachtige architectuur voor technologische oplossingen met hoge beschikbaarheid. Door de introductie van feedback loops in beheerprocessen worden (eind)gebruikers betrokken in het gezamenlijk realiseren van waarde.

7.      IT Security & Risk Control

De overgang in de benadering van Security, Risk en Compliance als een silofunctie naar een gecoördineerde en geïntegreerde inspanning betekent het toepassen van een ‘Shift left’-principe van gedeelde verantwoordelijkheid voor risico en beveiliging op een complete organisatie. Een geïntegreerde DevSecOps-benadering – inclusief modern control design, continue monitoring en benaderingen als ‘controls as code’ – stelt Security & Risk-afdelingen in staat om over te schakelen van een controlerende (audit)aanpak naar een adviserende autoriteit, gericht op het delen van kennis en expertise.

8.      IT Operating Model

Het neerzetten van een modern IT Operating Model, waarmee de transformatie van de organisatie naar een klantgerichte en productgestuurde organisatie mogelijk gemaakt wordt, is essentieel in de huidige markt waarin de traditioneel scherpe lijnen tussen bedrijfs- en IT-strategie vervagen en alles in samenhang wordt gezien, van organisatie en bestuur, capaciteiten, services en processen, mensen en vaardigheden tot prestatiebeheer en sourcingontwerp.

Modern Delivery in uw organisatie

Wij helpen u graag uw organisatie in het juiste tempo mee te laten bewegen in een wereld waar ‘Digital‘, ‘Innovatie’, ‘Versnelling’ en ‘Disruptie’ de dienst uit maken. Bekijk onze services voor een uitgebreidere toelichting op de manier waarop de hoofddimensies van Modern Delivery in uw organisatie geïmplementeerd kunnen worden.

Neem contact op met onze specialisten

Ontdek hoe KPMG u en uw organisatie kan helpen.

Offerteaanvraag (RFP)