Blockchain is een specifieke databasetechnologie die wordt toegepast om decentrale databases te creëren die door organisaties gezamenlijk worden beheerd. De data-uitwisseling tussen organisaties in een blockchainnetwerk betreft over het algemeen een groot volume van transacties, waarbij ook gegevens worden gebruikt uit bijvoorbeeld een ERP-systeem. Hierbij is het wenselijk om gegevens geautomatiseerd uit te wisselen. KPMG heeft een succesvolle methodiek ontwikkeld, waarmee u snel en effectief de integratie tussen uw ERP- en blockchainomgeving kunt realiseren. Dit heeft betrekking op zowel de technische als de procesintegratiewerkzaamheden. Hierbij neemt KPMG ook uw zorg uit handen om medewerkers te informeren over het op de juiste wijze gebruik kunnen maken van ons Integratieplatform voor Intelligent Enterprises.

ERP Blockchain Process Integration

Veilig en betrouwbaar digitaal ecosysteem met Integratieplatform

Met behulp van het Integratieplatform voor Intelligent Enterprises zijn wij in staat om snel en eenvoudig uw ERP-omgeving en die van uw businesspartners met een blockchainnetwerk te integreren. Hierbij kunt u bestaande ERP-processen blijven gebruiken, zonder dat er grootschalige veranderingen hoeven te worden doorgevoerd. Deze aanpak verhoogt de gebruikersvriendelijkheid en kan de operationele kosten verlagen. Door het integreren van ERP-omgevingen van uw bedrijf en die van uw ketenpartners ontstaat een veilig en betrouwbaar digitaal ecosysteem, dat gebruikt wordt voor geautomatiseerde uitwisseling van uw primaire bedrijfsprocesinformatie.

Stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen bedrijven

Bij een implementatie van een blockchainnetwerk zijn in het algemeen meerdere organisaties betrokken die een gezamenlijk datamodel opstellen voor gegevensuitwisseling via een blockchain. Om ervoor te zorgen dat het gedeelde datamodel goed aansluit op de bedrijfsprocessen in uw organisatie, is het in specifieke gevallen nodig om processen te stroomlijnen. Dit houdt in dat bepaalde processen mogelijk dienen te worden ge-redesigned voor een optimale integratie met het blockchainnetwerk. Alvorens te starten met de configuratie van het Integratieplatform, wordt u stap voor stap begeleid door onze KPMG-professionals om u te verzekeren van een complete en toekomstgerichte integratiestrategie.

De voordelen van het Integratieplatform

1. Beheer en monitor uw slimme integraties in één centraal platform

Het Integratieplatform voor Intelligent Enterprises stelt u in staat om verschillende integraties op één centrale plek te beheren. Dit vereenvoudigt het configureren, beheren en monitoren van uw slimme integraties door het gebruik van een dashboard voor de integraties tussen meerdere blockchainplatforms en ERP-omgevingen. Hierdoor behoudt u een compleet overzicht en kunt u uw integraties op een efficiënte manier monitoren.

2. Maak gebruik van vooraf geconfigureerde connectoren

Een belangrijk onderdeel van het Integratieplatform is de collectie van connectoren die benodigd zijn om een blockchaindatabase te integreren met een ERP-systeem. Het toepassen van vooraf geconfigureerde connectoren (een combinatie van API’s en webservices) maakt het mogelijk om integraties met een blockchainnetwerk sneller en op een beheersbare manier te bewerkstelligen. Het gebruik van gestandaardiseerde systeemconnectoren zorgt voor een aanzienlijke tijdbesparing. 

3. Integreer uw blockchainnetwerk op een gecontroleerde manier in uw IT-landschap

Door gebruik te maken van het Integratieplatform bent u ervan verzekerd dat u de integraties op een gecontroleerde manier toevoegt aan uw huidige IT-landschap. Het platform helpt u om alle stappen te doorlopen die hiervoor benodigd zijn. Mocht een error optreden, dan wordt u middels een notificatie op de hoogte gesteld en blijft u in control van uw integratieoplossing wanneer deze in productie draait.

4. Onafhankelijk uw integraties monitoren en beheren

Door gebruik te maken van het Integratieplatform bent u in staat om op een low-code manier zelfstandig integraties op te zetten. Hierdoor bent u niet afhankelijk van een derde partij voor het configureren, beheren en monitoren van slimme integraties. Het Integratieplatform voor Intelligent Enterprises biedt u de juiste tools om op een onafhankelijke manier complexe integraties te realiseren.

Begeleiding door KPMG van ontwerp tot implementatie

KPMG biedt een complete dienstverlening aan waarbij wij adviseren om te starten met een Proof of Concept (PoC). De inzichten die hierbij worden opgedaan besparen aanvullende ontwerp- en integratietijd, waardoor integratiebibliotheken en componenten snel en doelmatig kunnen worden toegepast. Uw bestaande netwerk of PoC wordt zo gemakkelijk en eenvoudig aangesloten op uw huidige IT-landschap, waardoor geen complexe aanpassingen nodig zijn. 

Vraag een demo aan door uw gegevens achter te laten via onderstaand formulier. 

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten

Koen Revet
Manager, Technology Platforms
KPMG Nederland

Joop van Es
Partner, Technology Services, SAP
KPMG Nederland