In de ‘Age of the Customer’ wordt outperformen op datakwaliteit en -integriteit een voorwaarde om te blijven bestaan. Steeds meer bedrijven maken gebruik van blockchaintechnologie voor het afhandelen van financiële transacties en om processen te ondersteunen die cruciaal zijn voor toekomstbestendige samenwerking in supply chains. Het implementeren van een blockchainnetwerk brengt de benodigde complexiteit met zich mee, mede doordat hierbij de belangen van verschillende organisaties meewegen en door de complexiteit van gedecentraliseerde databasetechnologie, ofwel blockchain. De specialisten van KPMG kunnen u begeleiden tijdens een implementatietraject als vertrouwde partner voor uw blockchainconsortium en met het KPMG Integratieplatform voor Intelligent Enterprises. Daarnaast helpen we u met het in kaart brengen en managen van de risico’s rondom blockchainimplementaties.

Voor het technische gedeelte komen steeds meer ‘enterprise-grade’-oplossingen op de markt. Hierbij kunt u denken aan ‘Blockchain as a Service’-oplossingen waarmee u een blockchain op een intuïtieve manier kunt hosten in de cloud, maar ook aan KPMG’s Integratieplatform voor Intelligent Enterprises voor de integratie met uw bestaande IT-landschap. De organisatorische en strategische uitdagingen zijn niet simpelweg op te lossen middels toepassing van technologie, maar vragen met name om effectieve ketensamenwerking, standaardisering van processen tussen bedrijven en het opzetten van de juiste beheersstructuren voor gedeelde data en infrastructuur. KPMG kan u en uw ketenpartners hierin begeleiden als vertrouwde partner voor digitale ecosystemen. De dienstverlening is modulair opgebouwd en bestaat uit zeven bouwstenen.

Bouwstenen van het Blockchain Ecosystem Framework

De KPMG-dienstverlening is ‘modular by design’ en bestaat uit maximaal zeven modules. De eerste module ERP/blockchain process integration vormt het fundament van het framework en de overige modules zijn van toepassing indien er sprake is van aanvullende behoeften. De modules worden hieronder nader toegelicht.
 

Blockchain Ecosystem Framework

Figuur 1: Het ‘Blockchain Ecosystem Framework’ geeft weer in welke gebieden KPMG u kan ondersteunen tijdens het implementeren van een blockchain netwerk.

 1. Module Feasibility scan
  Om na te gaan of een ERP-/blockchain-integratieoplossing voor uw bedrijf waardevol is, kan KPMG u helpen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Hierbij worden de mogelijkheden en implicaties voor uw organisatie, techniek, ecosysteemprocessen, financiën en samenwerking met partners in kaart gebracht. Een haalbaarheidsscan geeft u concreet inzicht in de mogelijkheden, voordelen en gevolgen die een ERP-/blockchain-integratie uw bedrijf kan bieden.
 2. Module Ecosystem governance
  Het maken van afspraken over het toetreden en uittreden van ketenpartners tot het businesspartner-ecosysteemnetwerk vraagt om helderheid wat betreft entry- en exit-criteria, positie en rolverdeling, en de mate van samenwerking. Hiervoor worden governanceafspraken opgesteld die binnen het digitale ecosysteem van toepassing zijn. Helderheid over afspraken binnen het ecosysteem voorkomt verwarring en onduidelijkheid.
 3. Module Digital sourcing
  Het selecteren en contracteren van een blockchainnetwerkleverancier vraagt om een gedegen kennis en ervaring in de leveranciersmarkt. Het specificeren van technische dienstverlening, het opstellen van commerciële en juridische afspraken en de positie en rol van een leverancier vragen om een gedetailleerde vastlegging van afspraken. De module Digital sourcing helpt u bij stappen als marktconsultaties, en vervolgens bij het selecteren en contracteren van een gekwalificeerde blockchainleverancier.
 4. Module Ecosystem process design & Digital process excellence
  Wanneer bedrijven hun maatwerk-ecoysteemprocessen willen optimaliseren of zelfs standaardiseren dan biedt de module Digital process excellence – naast de technische integratie tussen uw ERP-omgeving en een blockchainnetwerk – de mogelijkheid bestaande ecosysteemprocessen te configureren en te optimaliseren. Dit betekent een redesign van ecosysteemprocessen, waardoor routinematige werkzaamheden verder kunnen worden gedigitaliseerd. Dit leidt tot een vereenvoudiging van uw ecosysteemprocessen, wat de doorlooptijd van informatie-uitwisseling zal versnellen.
 5. Module Real time reporting
  De module Real time data-driven reporting is gebaseerd op het begrip ‘one universal truth’ en vormt het uitgangspunt voor het gestandaardiseerd uitwisselen van data tussen de ecosysteemketenpartners. Naast de mogelijkheid van het monitoren en rapporteren van datastromen, biedt de module de mogelijkheid patronen te herkennen, wat kan leiden tot het in zekere mate voorspellen van data-uitwisseling (bijvoorbeeld bestellingen). Dit geeft de mogelijkheid om data-driven beslissingen te nemen.
 6. Module Ecosystem operating model
  Deze module richt zich op het ontwerpen en inrichten van een operating model ten behoeve van alle ketenpartners. Hierbij worden afspraken gemaakt over de wijze waarop diensten binnen een ecosysteem worden georganiseerd, welke onderlinge rollen en verantwoordelijkheden de partijen hebben, welke onderliggende processen worden toegepast en op welke wijze rapportage over de uitwisseling van data zal plaatsvinden. KPMG biedt hiervoor een gestandaardiseerde aanpak, inclusief de benodigde methodiek en templates om een snelle invulling mogelijk te maken.
 7. Module ERP/blockchain process integration
  De kern van de oplossing wordt gevormd door het integreren van uw bestaande ERP-omgeving met een blockchainnetwerk. De kernonderdelen voor een ERP-/blockchainprocesintegratie bestaan uit 1) het technisch integreren van de ERP-omgeving met een blockchainnetwerk en 2) het stroomlijnen van de betreffende primaire processen. Om dit op een gecontroleerde manier uit te voeren, maken wij gebruik van het Integratieplatform voor Intelligent Enterprises. Het integratieplatform biedt één centrale plek voor het beheren en monitoren van slimme integraties. Lees voor een gedetailleerde uitleg over de voordelen voor uw digitale ecosysteem het Integratieplatform voor Intelligent Enterprises

Integratieplatform voor u en uw ketenpartners

De integratie van de bestaande IT-infrastructuur van uw organisatie en uw ketenpartners met een gedeelde blockchaindatabase, is van groot belang tijdens de technische implementatie van een blockchainnetwerk. Denk hierbij aan het opzetten van (geautomatiseerde) data-uitwisseling met ERP-systemen, waaronder SAP S/4HANA en Microsoft Dynamics, en andere applicaties in het IT-landschap van uw organisatie. Om dit op een efficiënte en beheersbare manier uit te voeren, heeft KPMG het Integratieplatform voor Intelligent Enterprises ontwikkeld. 

Lees verder over de integratiedienstverlening of vraag een demo aan.

Vertrouwen en zekerheid in uw blockchaintechnologie

KPMG helpt u bij het in kaart brengen van de risico’s die blockchaintechnologie voor uw organisatie met zich mee kan brengen. KPMG is in staat de werking van blockchaintechnologie te beoordelen en uw organisatie te helpen bij het implementeren van deze technologie op een wijze die past bij het gewenste risicoprofiel. Daarnaast kunnen onze professionals een inschatting maken van de risico’s die de techniek met zich meebrengt en op basis hiervan een analyse maken van uw strategisch risicomanagement omtrent blockchain. Op deze manier creëert KPMG vertrouwen en comfort – voor u en uw klanten – bij het gebruiken van blockchaintechnologie.

Lees verder over hoe KPMG u kan helpen als vertrouwde partner voor digitale ecosystemen.

Neem contact op met onze specialisten

Koen Revet

Manager Technology Platforms
KPMG Nederland 
revet.koen@kpmg.nl

Joop van ES

Partner Technology Platforms
SAP KPMG Nederland
vanes.joop@kpmg.nl

Albert Plugge

Associate Director Digital Sourcing
KPMG Nederland
plugge.albert@kpmg.nl