In de huidige, dynamische markt moeten organisaties evolueren om te voorkomen dat ze voorbijgestreefd worden. De noodzaak voor bedrijfstransformatie wordt gedreven door:

  • Verstorende, externe ontwikkelingen die impact hebben op het business model 
  • Niet-gerealiseerde synergiën tussen business units in de portfolio 
  • Ondervertegenwoordiging van de belangen van stakeholders
  • Slechte formulering van financiële doelen

Transformatie is geen kleine verandering. Het vereist een fundamentele herziening van de waardepropositie en de handels- en concurrentiestrategieën van een organisatie. Transformatie gaat zelden vanzelf en stuit vaak op weerstand binnen de organisatie.

KPMG helpt organisaties om vast te stellen in hoeverre een transformatie gewenst is. Het antwoord kan in innovatie liggen, of in het versnellen van de huidige processen. Een verandering in koers kan ook wenselijk zijn.

Door strategisch denken en hand-on skills te combineren, kan KPMG transformatie leveren op een praktische manier. Wij leveren niet alleen een ontwerp, maar ook een uitvoerbaar plan voor verandering door de hele bedrijfsbreedte. Wij helpen om organisaties de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe verander je de strategie van een organisatie om in te spelen op recente veranderingen in de marktdynamiek? 
  • Hoe verbeter je de interne en externe perceptie op de organisatie en breng je deze in lijn met de ambitie en business modellen? 
  • Hoe beheer je een portfolio en verbeter je de rol van het corporate center?
  • Wat zijn bedoelde en onbedoelde consequenties van beslissingen in verschillende onderdelen van het bedrijf? 
  • Is het bedrijf klaar voor veranderingen en de hindernissen die dat met zich meebrengt?

Bij een organisatiebrede transformatie zetten wij organisaties intern weer op een lijn. De route wordt uitgestippeld, van vertrekpunt tot doel en eventuele obstakels. Wij bieden een raamwerk voor meerjarige strategische planning. Kapitaal wordt toegewezen en portfolio’s en synergiën worden beoordeeld. Verder ontfermen wij ons over scenario planning, corporate redesign en andere modulaire services van uw bedrijf.

Neem contact met ons op

Raymond Timmer

Partner, Head of Strategy & Operations
KPMG Nederland
timmer.raymond@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services