Bedrijven staan vandaag de dag in toenemende mate onder druk door zowel innovatieve ontwikkelingen als geopolitieke krachten die elkaar steeds sneller opvolgen. Om te overleven in deze continue veranderende markt moeten bedrijven zichzelf steeds opnieuw blijven uitvinden. Veel bedrijven wagen zich daarom met nieuwe technologie, in nieuwe markten aan nieuwe verdienmodellen soms tot ver voorbij de core business. In de praktijk blijkt het een grote uitdaging om deze nieuwe ideeën en experimenten ook echt om te zetten in concrete resultaten. De vereiste vaardigheden om professioneel te kunnen “venturen”, kunnen aanzienlijk verschillen van die gebruikt worden voor het runnen en laten groeien van de core business. Het KPMG Venture Services team begrijpt deze complexe uitdagingen als geen ander en staat klaar om met een pragmatische aanpak te helpen bij het realiseren van nieuwe, innovatieve waarde. Wij helpen daar waar er een hoge mate van onzekerheid is, maar de wil om te groeien sterk is.

Een gestructureerde aanpak voor het versnellen van ventures

Om inkomsten uit venturing te stimuleren, moeten bedrijven rekening houden met drie voorwaarden:

  • Sluiten de nieuwe producten en proposities aan op de groeistrategie van de bredere organisatie?
  • Hoe worden de juiste tools, vaardigheden en technieken opgebouwd om nieuwe kansen structureel te herkennen en te ontwikkelen?
  • Op welke manier blijft er focus en controle op de nieuwe producten en proposities?

Organisaties die deze voorwaarden negeren, lopen het risico om innovatie-initiatieven enkel te etaleren in plaats van het te gebruiken als middel om een ​​significante impact te bereiken. Het is gebleken dat deze zogenaamde 'innovatietheaters’ op de langere termijn belangrijke belanghebbenden, zoals de CFO, niet tevreden zullen stellen. Deze beslissers vragen ons vaak hoe andere bedrijven de uitdagingen hebben aangepakt. Zij zoeken naar winnende strategieën die tot concrete resultaten leiden. Op basis van onze ervaring hebben we drie pijlers geïdentificeerd om bedrijven te helpen bij:

  • Venture-ontwikkeling: het creëren van de juiste omgeving, context en voorwaarden om ventures te laten groeien. Waaronder het begeleiden en versterken van nieuwe producten en proposities, van concept tot lancering.
  • Managen van het venture portfolio: het beheren en verbeteren van een venture portfolio, zodat de nieuwe ondernemingen floreren voor het bedrijf. Het bieden van ondersteuning bij het verder volwassen maken van de product- en portfoliofuncties en zorgen voor focus en controle voor leiderschap.
  • Optimalisatie van venturing prestaties: Optimalisatie van de activiteiten in nieuwe, niet-kerngroeigebieden (bijv. e-commerce), door het aanscherpen en rationaliseren van het portfolio, inclusief het identificeren van onbenutte kansen.

De juiste vaardigheden op het juiste moment

Zoals eerder benoemd vereist venturing andere capaciteiten dan het runnen en laten groeien van de core business. Het team van KPMG Venture Services bestaat uit verschillende specialisten die u kunnen helpen bij het ontdekken en oplossen van knelpunten in uw venturingproces. Deze specialisten werken zij aan zij met onze product- en portfoliomanagementstrategen die er continu voor zorgen dat alle activiteiten in lijn zijn met de strategie, behoeften van de markt en de eigen bredere organisatie.

ventures-overview-kpmg

Klaar om nieuwe resultaten te realiseren?

KPMG Venture Services ondersteunt u met de juiste inzichten en gevalideerde oplossingen. Neem voor meer informatie contact op met Ton van Dijk of Maurits Krijnen.

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.