In de context van een transactie spelen waarderingen een zeer belangrijke rol. Een waardering kan nodig zijn voor fiscale of externe redenen, of om het management meer inzicht te geven in de belangrijkste waardebepalende factoren van de onderneming en om hen te helpen te anticiperen op toekomstige uitdagingen. Waarderingen zijn vaak omstreden, vereisen een diepgaande kennis van de markt en een grondige kennis van regelgeving en wetgeving.

Ons team van zeer deskundige waarderingsspecialisten luistert naar je wensen en geeft advies dat bestaat uit een ideale mix van analyse, technische kennis en ervaring. Als deskundigen zijn wij uiteraard geïnteresseerd in de technische aspecten van waarderingen en financiële modellen, en zijn er tegelijkertijd trots op dat wij pragmatisch blijven en een duidelijke en eenvoudig te begrijpen boodschap overbrengen. Door gebruik te maken van geavanceerde data-analyse tools en visuele dashboards verstrekken wij de juiste inzichten in complexe waarderingskwesties.

Ons team is een belangrijk lid van KPMG's wereldwijde Valuation Community, met directe toegang tot meer dan 1.200 waarderingsspecialisten en thought leaders, die advies verlenen aan diverse bedrijfstakken in meer dan 70 landen.

Strategische waarderingen

Wij bieden ondersteuning bij strategische waarderingen, onder andere op het gebied van:

 • De aan- en verkoop van ondernemingen of bedrijfsonderdelen;
 • De ‘delisting’ van een onderneming;
 • Fusies tussen ondernemingen;
 • Management buy-outs van een deel, of alle aandelen van een onderneming;
 • Verantwoording afleggen aan aandeelhouders en andere belanghebbenden (fairness opinions en second opinions);
 • Geschillen tussen aandeelhouders;
 • Fondswaarderingen;
 • Strategisch waardemanagement (vaststellen van mogelijkheden voor waardecreatie).

Fiscale/boekhoudkundige waarderingen

Voor wat betreft fiscale en boekhoudkundige waarderingen bestaan onze diensten uit:
 • Onafhankelijke waardering van intellectueel eigendom, complete bedrijven of bepaalde operationele activiteiten;
 • Waardering ter ondersteuning van de financieringsstructuur van een internationale transactie ;
 • Ondersteuning bij discussies met de belastingdienst over een waardering (waar nodig werken wij nauw samen met onze collega's van KPMG Meijburg);
 • Het uitvoeren van Purchase Price Allocations;
 • Ondersteuning bij impairmenttesting;
 • Waardering van een personeelsoptieplan;
 • Het bepalen van 'Incremental Borrowing Rates';
 • Het bepalen van de reële waarde van beleggingen/portefeuilles.

Bij boekhoudkundige waarderingen werkt ons team nauw samen met de boekhoudkundige specialisten van het Capital Markets Accounting Advisory Services team van KPMG.

Financiële modellering

Hoewel financiële modellering de kern vormt van al onze waarderingsdiensten, leveren we daarnaast ook op zichzelf staande financiële modelleringsdiensten. Het ondernemingsklimaat is complexer geworden, en toegang tot een dynamisch financieel model, met de mogelijkheid om een aantal waarschijnlijke scenario's te genereren, is voor het management onmisbaar geworden. Met de juiste financiële modellen kan het management tijdig de belangrijkste prestatie-indicatoren inzien en zo de juiste strategische keuzes maken. Onze modelleringsspecialisten hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van financiële modellen op maat, om je te ondersteunen bij het strategisch besluitvormingsproces. Naast het ontwikkelen van modellen kunnen onze specialisten je ook ondersteunen bij het beoordelen van je huidige modellen.