Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 hebben zowel leidinggevenden als waarderingsdeskundigen grote veranderingen waargenomen in de onderliggende parameters die de waarde van bedrijven bepalen. Eén van deze belangrijke parameters is de marktrisicopremie, welke wordt gebruikt om de kostenvoet van het eigen vermogen  in te schatten als onderdeel van de discounted cashflow methode.

Deze publicatie, opgesteld door de Nederlandse Waarderingspraktijk, vat onze observaties samen inzake de belangrijkste factoren die de marktrisicopremie beïnvloeden sinds het begin van de financiële crisis. Ook presenteren we een overzicht van onze analyse en conclusie met betrekking tot een passende marktrisicopremie die per 30 juni 2024 zou kunnen worden toegepast.