Belangrijke technische accountinguitdagingen

Maak jij je zorgen over het vinden van het juiste antwoord in een steeds complexere accountingomgeving? Neem dan contact op met onze specialisten om jouw accountingvraagstukken te bespreken. 

Hoe kan KPMG helpen

Wij bieden laagdrempelig contact met onze specialisten in uiteenlopende vormen, zoals:

  • ondersteuning van je financiële team met verslaggevingsadvies voor complexe accountingonderwerpen en transacties;
  • meekijken op de correcte toepassing van wijzigingen in wettelijke vereisten;
  • hulp bij het opstellen van ‘accounting position papers’ ter onderbouwing van jouw standpunt en de verwerking hiervan in de jaarrekening.

We kunnen ad hoc service verlenen en als klankbord fungeren. Daarnaast verzorgen we ook trainingen [link] om je financiële team up-to-date te houden!

Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) bestaat uit een toegewijd team van professionals die advies geven over boekhouding en financiële verslaglegging bij een breed scala aan transacties en gebeurtenissen, waaronder naleving van nieuwe of herziene accountingstandaarden en assistentie bij (kapitaalmarkt)transacties. Dankzij onze technische kennis, ervaring in de sector en projectmanagementvaardigheden zijn we goed uitgerust om je bij te staan bij een verscheidenheid aan projecten.

CMAAS services

Laatste inzichten

Maak kennis met het team