De Nederlandse wet vereist dat een juridische vennootschap, die aan het hoofd staat van een groep, een geconsolideerde jaarrekening opstelt. Deze consolidatie-eis geldt ook voor tussenhoudsters in een groepsstructuur. In Nederland bestaan ​​bepaalde vrijstellingen in het kader van de consolidatiekring en het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening. Een van deze vrijstellingen betreft ‘Artikel 408’, dat voorziet in een vrijstelling voor tussenhoudsters om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Voor meer informatie kunt u de publicatie downloaden.