De focus bij overheden heeft lange tijd vooral gelegen op de zelfredzaamheid van burgers en het inrichten van (digitale) uniforme processen. Wat daarbij verloren ging was de menselijke maat. Gelukkig is er een omslag te zien, teveel mensen vallen op dit moment tenslotte buiten de boot. Met crisissen bij bijvoorbeeld het UWV en de belastingdienst als gevolg. Betere dienstverlening is dus noodzakelijk. Het is bovendien de eerste stap naar het terugwinnen van het vertrouwen uit de samenleving. Steeds vaker wordt er beter nagedacht hoe de burger als startpunt kan dienen bij het ontwerpen van bepaalde dienstverlening. Dus niet alleen kijken wat er nodig is vanuit de overheid, maar ook naar de mogelijkheden, behoeften en kunde van degenen die er gebruik van gaan maken. Dat betekent nog steeds dat er processen worden ontworpen voor grote groepen burgers, maar die zijn beter afgestemd op wat nodig is. Daarnaast is er dan ruimte voor maatwerk als daar behoefte aan is.

Lees meer

Goed ingerichte uniforme processen, maar ook ruimte voor maatwerk.

Onze experts leggen in dit artikel aan je uit hoe KPMG kan helpen.Download artikel →Contact

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.