Een betere dienstverlening waarbij ruimte is voor de menselijke maat, dat is de uitdaging waar veel overheden voor staan. Lag jarenlang de focus op uniforme processen, tegenwoordig staat de burger steeds vaker weer centraal bij het opzetten van diensten. Belangrijk, want de laatste jaren vielen veel, vooral kwetsbare burgers, buiten de boot. Om dat voor elkaar te krijgen is een overheid nodig die meer dan ooit verbonden is met de samenleving en die integraal nadenkt over de producten die zij levert. Nog een hele uitdaging, want van oudsher is de overheid verdeeld in silo’s die niet of slecht met elkaar communiceren. Dat gaat overigens steeds beter, met interdisciplinaire teams die dwars door die silo’’s heen nadenken over betere processen. Dat betekent overigens niet dat er geen standaard oplossingen zijn voor grote groepen Nederlanders. Het betekent vooral dat er beter rekening wordt gehouden met die burger. Effectievere manieren van werken zorgen bovendien dat er waar nodig ruimte overblijft voor maatwerk waar dat nodig is. 

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.