Met de invoering van het Single Supervisory Mechanism (SSM) in 2014 is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor het monitoren van de financiële stabiliteit en centrale beheersing van ruim 6000 kredietinstellingen in de eurozone. Het SSM vereist dat banken nieuwe prudentiële regels naleven. Regels die verdergaan dan die van de eigen nationale toezichthouders, waaronder nieuwe gezamenlijke benaderingen voor prudentieel toezicht, en die inspelen op nieuwe regelgeving en prudentiële regels. Heeft u helder wat de consequenties hiervan zijn?

De KPMG ECB Office biedt u alle relevante informatie en antwoorden op urgente kwesties rond het SSM. Ons ECB Office werkt interdisciplinair en internationaal. We bundelen expertise vanuit KPMG's internationale netwerk van bancaire professionals en voormalige toezichthouders. Zo kunnen we oplossingen bieden die helpen bij de omgang met de toezichtsbenadering van het ECB. U krijgt diepgaand inzicht in de werking van het Europese toezichtsmechanisme, in de nieuwe toezichtspraktijken en in de huidige opzet van de samenwerking met nationale instanties.

Laatste inzichten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.