Bekijk de volledige video - Transformaties binnen familiebedrijven

      

Waarom familiebedrijven een streepje voor hebben

Complexe transformatieprocessen verlopen niet per definitie succesvol. Vaak blijkt dat het verhaal achter de verandering niet voldoende wordt gedragen door de medewerkers. Ze begrijpen niet precies wat er van hen wordt gevraagd of ervaren te weinig steun om ook echt te kúnnen veranderen. Volgens KPMG kan dat anders en beter: neem het perspectief van de medewerker als uitgangspunt voor verandering en uw transformatieproces verloopt succesvoller. Change by design noemen we dat. 

Mensen zijn de belangrijkste assets

‘Onze mensen zijn onze belangrijkste asset.’ Het is een gevleugelde managementuitspraak. De intentie is goed. De uitspraak impliceert dat we begrijpen dat elke succesvolle complexe transformatie het resultaat is van een collectieve, duurzame gedragsverandering. En dat we snappen dat het realiseren van zo’n duurzame gedragsverandering vraagt om een persoonlijke benadering. Een benadering die vanaf het allereerste begin denkt en handelt vanuit het perspectief van de mensen die de verandering moeten realiseren. In tegenstelling tot minder succesvolle transformaties, die uitgaan van het perspectief van diegenen die de verandering initiëren - veelal het leiderschap.

De praktijk is echter weerbarstiger. Tussen intentie en resultaat zit nog vaak, te vaak, een flinke kloof. Over de oorzaak van deze kloof valt veel te zeggen. Bijvoorbeeld dat overtuigingen, context en sturingsmechanismen een belangrijke rol spelen bij (voorgenomen) veranderingen. Ik beperk me hier tot de vraag: hoe dan wel? En waarom u als familiebedrijf een streepje voor heeft.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Renée de Boo.

Wie ooit een iPhone of iPad in zijn of haar handen heeft gehad zal het gevoel herkennen van intuïtieve functionaliteit. Zonder enige instructie vonden je vingers de weg naar de juiste instellingen en apps. Dat is de kern van het eerste principe van change by design: maak het intuïtief, maak het makkelijk! Dus níet met technici een technisch perfect systeem ontwikkelen waar de gebruiker later veel training voor nodig heeft om het te kunnen hanteren, maar al bij het ontwerp kijken door de ogen van de eindgebruiker. Zo organiseerde het programmateam bij de implementatie van een inkoopsysteem meeloopsessies en workshops om klik voor klik de context van de gebruiker te begrijpen. 

Helder verhaal

Mensen handelen het liefst in overeenstemming met hun (gewenste) identiteit. Wanneer je over jezelf zegt dat je een sporter bent, zal het overslaan van je training voor een avondje netflixen je waarschijnlijk een flink schuldgevoel opleveren. Vertaald naar de context van complexe transformaties betekent dit: zorg voor een helder verhaal over het waarom van de verandering. Een verhaal waarin je uitlegt hoe deze verandering bijdraagt aan het bekrachtigen van de identiteit van de organisatie. Voor de individuele medewerker wordt het op die manier veel eenvoudiger om keuzes te maken en gedrag te laten zien dat bijdraagt aan de ambitie.

Change by design

Een ander belangrijk principe van change by design is: maak het leuk! Want wat leuk en makkelijk is, blijven we doen. Omdat het meteen een goed gevoel oplevert. Gebruik humor en gamification om collega’s te helpen het gewenste gedrag te laten zien. In een campagne rond de noodzaak om wachtwoorden geregeld te verversen, werd bijvoorbeeld ooit ondergoed uitgedeeld aan alle medewerkers van een organisatie, onder het motto: je doet toch ook regelmatig schoon ondergoed aan? In de weken en maanden na de start van de campagne bleven overal in de organisatie de onderbroeken opduiken. Het effect was groot.

Veranderen kan op deze manier bijna ongemerkt gaan - in ieder geval makkelijker, sneller en met een grotere impact dan  bij een meer directieve aanpak. De sleutel is empathie, aansluiten bij de alledaagse praktijk waarin de betrokkenen werken. Neem het perspectief van de mens. Alleen als u door de ogen van de doelgroep kijkt, ziet u wat er nodig is om te veranderen en bent u in staat de juiste interventie(s) te kiezen.

Waarom familiebedrijven hier een streepje voor hebben? Omdat handelen vanuit langetermijnwaardecreatie en vanuit een duidelijke identiteit in uw DNA zit, net zoals oog hebben voor prettig samenwerken en voor de persoonlijke benadering die zo kenmerkend is voor succesvol veranderen.

Wat is uw verhaal naar de organisatie bij een complexe transformatie? Meer weten over change by design en hoe leiding te geven aan verandering? We gaan graag met u in gesprek.

Publicatie: Grip houden op complexe transformaties

Hieronder kunt u kiezen of u de digitale of de PDF van onze publicatie wil ontvangen.

     

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.