• 1000

Klanten stellen steeds hogere eisen aan bancaire diensten. Elke ervaring moet de meest persoonlijke, de snelste én de betrouwbaarste zijn. De bankensector verandert daardoor extreem. Innovatieve spelers betreden de markt, er komen nieuwe verdienmodellen bij en digitalisering neemt de overhand. De ontwikkeling van Open Banking knipt de traditionele waardeketen op én het verandert deze ook. Financiële waardeketens worden meer en meer geïntegreerd in andere waardeketens. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij wat deze ontwikkelingen voor uw organisatie betekenen en hoe u hierop kunt inspringen.

Open Banking, wat speelt er?

Open Banking breekt met de traditionele manier van bankieren. Het verandert de financiële sector in een open systeem waarin de wensen van de klant centraal staan. Consumenten kiezen bij een service of product steeds vaker voor de beste ervaring. Digitalisering draagt daaraan bij: we willen alles, op elk moment, in een handomdraai én het liefst op één platform regelen.

Challengers zoals bunq, Adyen, Kabbage, Amazon en Google spelen hier met hun digitale platformen handig op in en creëren daarbij nieuwe verdienmodellen. Hun klantgerichte proposities zijn technologie- en datagedreven, waardoor de klant steeds beter bediend wordt. Een goed voorbeeld is het Aziatische WeChat, dat zich op het totale leven van zowel consumenten als winkeliers richt. Klanten kunnen in één app communiceren, zoeken, kopen en afrekenen.

Daarnaast zijn er veel partijen actief die als enabler diensten aanbieden. Hiermee kunnen financiële instellingen hun klanten beter of sneller helpen. Voorbeelden hiervan zijn Safened, Solarisbank, equensWorldline en Saltedge.

Verder is hyperspecialisatie van functies en diensten, al dan niet geleverd door nieuwe, niet traditionele partijen, de trend. Er ontstaan ‘supermarkten’, zogeheten distributieplatformen, waarin uw klant geholpen wordt het beste product of de beste dienst af te nemen. Leveren uw producten en diensten voldoende waarde om gekozen te worden? Banken zullen door deze ontwikkeling ook steeds vaker samenwerken met andere innovatieve partijen. Daardoor krijgt u ook te maken met nieuwe wet- en regelgeving zoals de PSD (Payments Services Directive 2).

Verandering als trigger voor innovatie

Open Banking brengt ongetwijfeld uitdagingen met zich mee. U kunt zich onder andere afvragen:

 • wat uw nieuwe, digitale verdienmodel wordt;
 • welke richting u moet kiezen voor uw toekomstige bedrijfsmodel als u niet weet wat er in de toekomst nog meer staat te gebeuren;
 • hoe u, ook buiten uw staande organisatie om, het beste kunt toetsen welke initiatieven succesvol zijn of niet;
 • hoe u snel, maar wel verstandig belangrijke keuzes maakt, zodat u de boot niet mist én geen keuzes maakt die nog te onzeker zijn;
 • hoe de regelgeving zich verder ontwikkelt. De toekomst laat zich lastig voorspellen.

Met succes innoveren

U wilt van innovatie een succes maken. Het KPMG Open Banking team helpt u om:

 • een heldere en breed gedragen visie op Open Banking te ontwikkelen, die ook bijdraagt aan de overall strategie;
 • te kiezen welke rollen uw organisatie op zich neemt, zodat u optimaal benut waar u goed in bent en u de concurrentie op afstand houdt;
 • tot een duidelijk verdienmodel te komen;
 • de juiste governance modellen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;
  met voldoende snelheid op te schalen;
 • samenwerkingsverbanden te selecteren en besturen;
 • de impact op het bredere operating model te bepalen en deze te implementeren.

Onze aanpak

KPMG helpt u om de kansen van Open Banking optimaal te benutten en bedreigingen te pareren. Daarom ziet onze aanpak er als volgt uit:

 1. Positionering en beoordelingskader bepalen
  We verkennen het toekomstige speelveld, de economische drivers en de marktscenario’s. Nadat we ook de kansen en bedreigingen van Open Banking onder de loep nemen, definiëren we wat u op het gebied van Open Banking ambieert. Vervolgens achterhalen we wat uw onderscheidende competenties en assets zijn, zodat u een nummer 1 of 2 positie in úw markt kunt behalen. We verkennen of uw organisatie zelf een distributieplatform wil worden. We bepalen of uw organisatie voor het distribueren van producten eigen platformen wil ontwikkelen, of ook samenwerkingsverbanden met andere, innovatieve partijen wil aangaan. Tot slot creëren we een beslissingskader, dat een solide basis vormt voor het beoordelen en lanceren van alle Open Banking initiatieven. Daarmee kunt nieuwe initiatieven in de toekomst versnellen.

 2. Open Banking proposities ontwerpen en toetsen
  Binnen de gekozen positionering, definiëren we specifiekere proposities: welke klanten, hoe en met welk verdienmodel? We bouwen een Proof of Concept (PoC) die we zowel in de markt als intern toetsen. Beide zijn belangrijk om mogelijkheden en bedreigingen op te sporen. Dit is ook hét moment waarop we samenwerkingspartners zullen selecteren.

 3. Launch en Scale
  Voor alle proposities die positief zijn getoetst, volgt een Minimum Viable Product (MVP). Om de lancering hiervan mogelijk te maken, schalen we het bijbehorende operating model met onder andere governance, KPI’s, ondersteunende systemen en mensen.

Het KPMG Open Banking team

Onze combinatie van kennis en brede ervaring in de bankensector, digitalisering, platform businessmodellen, strategie, regulering én implementatie, is onderscheidend in de markt. Nieuwsgiering naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met onze specialisten:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.