Het aantal ‘venture capital’-investeringen, ook wel durfinvesteringen, in Europese bedrijven daalde het afgelopen kwartaal van 2.676 naar 1.861 deals. Dit is een daling van ruim dertig procent ten opzichte van de voorgaande periode. Investeerders belegden in het tweede kwartaal (van april tot en met juni) in totaal ongeveer 12.2 miljard euro in Europese ondernemingen. In de drie maanden daarvoor was dat nog zo’n 13 miljard euro.

Dit staat in het ‘Venture Pulse’ rapport, KPMG’s kwartaalanalyse van wereldwijde venture capital (VC)-investeringen. Deze daling is niet alleen in Europa te zien, wereldwijd concludeert KPMG hetzelfde effect. Mondiale VC-investeringen liepen terug van 77.9 miljard in Q2 naar 69.9 miljard in Q3, een daling van ruim 36 procent. Het aantal daalde van 10.121 naar 7.783 deals, ongeveer 23 procent.

“We zien durfinvesteringen al een aantal kwartalen op rij dalen en dit lijkt zo door te zetten”, zegt Pien Lucassen, medeoprichter van KPMG Emerging Giants. Ze helpt met haar team Nederlandse startups met hun groei en adviseert tijdens cruciale momenten zoals het aantrekken van kapitaal via VC-investeringen. “De huidige marktomstandigheden en de onzekerheid zorgen ervoor dat investeerders afwachtend zijn. Toch wordt er wel degelijk geïnvesteerd, voornamelijk in specifiekere sectoren waarbij het maatschappelijke belang ook meegenomen wordt in de overwegingen."

Explosieve groei van AI-investeringen

Investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) groeiden daarentegen. Dit komt mede door de introductie van ChatGPT door OpenAI eind 2022 en Microsoft’s investering van 9 miljard euro hierin. Andere investeringen werden onder andere gedaan door Google, zij investeerden 405 miljoen in AI-veiligheids- en onderzoeksbedrijf Anthropic. Daarnaast kondigde Amazon aan twee taalmodellen beschikbaar te stellen via Amazon Web Services waarmee klanten zelf bots kunnen bouwen. De sector van AI is snel een gewilde doelsector geworden voor VC-investeerders die op zoek zijn naar hun volgende grote succes of – door de populariteit van de techniek – de fear-of-missing-out (FOMO) te vermijden. Dit komt deels doordat AI-oplossingen een versterkend effect hebben, waardoor ze grote verstoringen in verschillende sectoren kunnen veroorzaken.

Duurzame energie, energieopslag en cleantech blijven in het vizier

Naast AI ziet KPMG ook in andere sectoren de investeringen toenemen. Zo staan duurzame energie, energieopslag en cleantech (vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing) ook hoog op de agenda. Waar die interesse voor investeringen in de energiesector vandaan komt? De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, een overvol stroomnet, de geringe beschikbaarheid en hoge kosten van energie, en toenemende betrokkenheid en financiering van cleantech-innovatie in diverse landen zorgen voor deze toename. VC-investeerders toonden in Q2 van dit jaar een groeiende belangstelling voor diverse energieoplossingen, variërend van zonne-energietechnologieën, offshore windmolenparken, waterstof- en atoomenergietoepassingen tot EV-infrastructuur, decarbonisatieoplossingen en groene financieringsgerichte aanbiedingen. 

Onze organisatie