In 2022 moesten verzekeraars veerkrachtig blijven en vooruitgang boeken in een volatiele markt. Vooruitkijkend, terwijl verzekeraars blijven navigeren door de impact van verdere macro-economische turbulentie, verwachten we ook verschuivingen in de sector als gevolg van fusies en overnames, de stijging van de rente, aanpassingen in de strategie als reactie op veranderende consumentenvoorkeuren en de pensioenhervorming (Wet toekomst pensioenen). Tegelijkertijd zullen de klimaatverandering, de vergrijzing, de toenemende relevantie van technologie en de toegenomen vraag naar gezondheidszorg een steeds grotere impact hebben op de verzekeringssector, wat zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengt. Voorbeelden van kansen zijn preventie gedreven door AI en analytics, terwijl voorbeelden van bedreigingen hogere claims zijn als gevolg van klimaatverandering en stijgende zorgkosten.

In deze eerste editie van State of the Insurers kijken we naar de recent gelanceerde resultaten van de vijf grootste verzekeraars in Nederland op belangrijke prestatiegebieden - van inkomsten en kosten tot kapitaal - tegen de achtergrond van bredere (macro-economische) trends. We geven ook inzicht in de onderwerpen die de sector het meest bezighouden, zoals ESG, de vooruitzichten voor levensverzekeringen en IFRS17.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan de publicatie en dat onze inzichten u een completer beeld geven van de verzekeringsmarkt in Nederland. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over deze publicatie.

Download

Contact