Op deze pagina vindt u de checklist voor een prospectus van een beleggingsinstelling. Deze checklist kan u ondersteunen bij het opstellen van een prospectus voor het aanbieden van deelnemingsrechten van een beleggingsinstelling aan zowel professionele als niet-professionele beleggers (retail beleggers) in Nederland. Deze checklist is een update van de checklist die in november 2021 is uitgebracht en bevat de laatste aanpassingen in wet- en regelgeving voor zover van toepassing.

Bij het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling in Nederland wordt een prospectus verstrekt aan belegger alvorens zij die rechten verwerven. Deze checklist beoogt (beheerders van) beleggingsinstellingen te ondersteunen bij het opstellen van een prospectus dat voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Deze checklist helpt u primair bij de vaststelling of uw prospectus voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het prospectus van een beleggingsinstelling (hierna: abi). Deze checklist is relevant voor (beheerders van) abi’s die beschikken over een vergunning als bedoeld in art. 2:65 Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) om deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland  (AIFM-vergunning).

Wilt u de Engelstalige versie van deze checklist prospectus downloaden, klik hier.

Bent u geinteresseerd in de checklist voor een prospectus van een instelling voor collectieve belegging in effecten, klik hier.

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.