'Stakeholderkapitalisme' valt niet meer weg te denken. Het succes van uw organisatie wordt niet langer bepaald door winst alleen, maar ook door de impact die uw organisatie heeft op de maatschappij en het milieu.

Vroeger draaide het bij jaarverslagen vooral om het aantrekken van kapitaal; nu gaat het steeds meer om inzicht in hoe u uw bedrijf runt. Om de wereld te laten zien hoe u bijdraagt aan een betere toekomst. Daarom houdt de beleggerswereld - investeerders, vermogensbeheerders en ratingbureaus - rekening met de ESG-rapportage bij het beoordelen van bedrijfsprestaties.

Steeds meer beleggers vinden niet-financiële gegevens net zo belangrijk als financiële data. De consensus is dat een onderneming die ESG-risico’s meet en rapporteert, deze risico's waarschijnlijk ook beter beheerst en daarmee meer waarde op de lange termijn creëert.

Dit is vooral belangrijk gezien het toenemende aandeelhoudersactivisme, waarbij sommige ondernemingen beleggers jaarlijks laten stemmen over de prestaties op het gebied van klimaat en andere ESG-kwesties.

Wat te rapporteren?

Er bestaan veel verschillende verslaggevingsstandaarden, zoals de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het Global Reporting Initiative (GRI) en de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Dit zijn allemaal stappen in de goede richting, maar het blijft lastig om te bepalen welke richtlijn moet worden toegepast. Daarnaast maakt het ontbreken van een universele standaard het voor beleggers en andere stakeholders niet eenvoudig om bedrijfsprestaties te vergelijken. 

Daarom juichen wij de ‘Measuring Stakeholder Capitalism’ toe; de nieuwe verzameling maatstaven van de International Business Council van het World Economic Forum (WEF), waarmee een uniforme wereldwijde rapportagenorm dichterbij komt. Professionals van KPMG hebben samen met vertegenwoordigers van verschillende andere organisaties, gewerkt aan de samenstelling van deze maatstaven.

De 21 maatstaven zijn gebaseerd op best practices uit de hele wereld en vormen een belangrijke stap in de richting van een gemeenschappelijke, wereldwijde aanpak. Tot de belangrijkste maatstaven behoren de CO2-voetafdruk, hernieuwbare energie, inzicht in klimaatrisico's, gelijke beloning, diversiteit en inclusiviteit, corruptiebestrijding en betrokkenheid van stakeholders. En omdat ze in elke sector kunnen worden toegepast, zijn ze relatief eenvoudig in te voeren. 

Waar te beginnen?

Bedrijven zijn niet allemaal even ver gevorderd met hun ESG-rapportage. Voor bedrijven die daar nu mee beginnen zijn de maatstaven een ideaal vertrekpunt; zij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

Het vooruitzicht om een uitvoerige ESG-tracking en -meting op te zetten kan overweldigend zijn. Maar vergeet niet dat beleggers vooral geïnteresseerd zijn in de 'materiële' kwesties die de langetermijnwaarde van een bedrijf kunnen beïnvloeden. Dus waarom zou u niet beginnen met een paar van deze kritische maatstaven en deze in de loop van de tijd verder uitbouwen?

De manier waarop u de effecten van klimaatverandering op uw bedrijfsvoering berekent is een actueel onderwerp. Investeerders en analisten verwachten een net-zero ambitie, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Het is niet nodig dat u meteen over alle 21 maatstaven kunt rapporteren. Probeer het zo goed mogelijk te doen. Publiceer gegevens waarover u beschikt en wees eerlijk over eventuele ontbrekende data.

Door de vorderingen van uw bedrijf op deze manier te presenteren, laat u zien dat u eerlijk bent en geloofwaardig. Niets doen is geen optie. Als u niet vooraf de gegevens laat zien, kunt u er vrij zeker van zijn dat een analist, journalist of aandeelhouder lastige vragen zal stellen.

Is het nodig om uw huidige ESG-rapportage te vervangen?

Deze nieuwe maatstaven staan enorm in de belangstelling, waarbij er ook veel vragen spelen over de integratie ervan in de bestaande verslaggeving. We willen hier benadrukken dat ze niet bedoeld zijn om datgene te vervangen wat u nu al doet. De nieuwe maatstaven zijn ontworpen om uw huidige ESG-rapportage te verbeteren of aan te vullen en zijn daarom gebaseerd op de beste huidige richtlijnen, gepubliceerd door erkende instanties.

Toch is het mogelijk dat u nieuwe kennis en kunde nodig heeft, aangezien ESG-risico's anders zijn dan traditionele financiële risico's. Een recent wereldwijd KPMG-rapport, ‘Towards net zero’, constateerde aanzienlijke hiaten in de rapportages van bedrijven over klimaatverandering, met name op het gebied van scenario-analyse en toekomstgerichte maatstaven. Hierbij was er behoefte aan verbetering van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de informatieverschaffing.

Veel van de uitgangspunten van de ESG-rapportage zijn vergelijkbaar met die van de financiële rapportage. Zo is een sterke governance belangrijk, evenals onafhankelijke assurance door een betrouwbare derde partij om te waarborgen dat de gegevens betrouwbaar en accuraat zijn.

Risicomanagement en het nieuwe normaal

Pandemieën, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen brengen risico's met zich mee ten aanzien van de bedrijfswaarde, maar ook aanzienlijke kansen.

Investeerders moeten bij het beoordelen van toekomstperspectieven kunnen rekenen op het vermogen van ondernemingen om financiële, markt- en ESG-risico's te kwantificeren en te beheersen.

Er mag dan nog geen internationale standaard zijn, de nieuwe maatstaven van het WEF wijzen al wel in die richting en zullen relevant blijven naarmate de verschillende normen bij elkaar komen.

Een grondige, nauwkeurige en transparante ESG-rapportage is voor iedereen goed. De nieuwe maatstaven zorgen voor meer consistentie, transparantie en vergelijkbaarheid en spelen een steeds grotere rol bij de besluitvorming van investeerders.

Het helpt uw bedrijf om beter voorbereid te zijn op risico's zoals klimaatverandering, personeelstekorten en verstoringen in de toeleveringsketen. Klanten zullen u sneller vertrouwen en eerder geneigd zijn uw producten en te diensten kopen, en de beste werknemers zullen graag bij u willen werken. Bovendien zult u aantrekkelijker zijn voor investeerders. 

Maar het belangrijkste is dat u trouw blijft aan datgene wat u voor ogen heeft: een groei die duurzaam is, een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. 

Neem contact met ons op