• Eric Schneider, Senior Consultant |

Is uw compliance officer voldoende zichtbaar gedurende de pensioentransitie? De vele updates van de pensioentransitie in verband met de Wtp (Wetsvoorstel toekomst pensioenen) zullen u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Voor uw organisatie zal deze nieuwe wet leiden tot grote verandertrajecten. Dat dit naast de reguliere werkzaamheden en mogelijke personeelstekorten loopt, zorgt voor druk op de zorgvuldigheid en beheersing van compliance- en integriteitsrisico’s.

Uw compliance officer is de spreekbuis waar verbonden personen terecht- kunnen voor vragen en dilemma’s omtrent deze risico’s. Maar weten de verbonden personen binnen uw organisatie de compliance officer wel tijdig en op het juiste moment te vinden? Wij belanden allemaal weleens in een situatie waarbij in een korte tijd een morele beslissing moet worden genomen. Dit zijn dilemma’s; zij komen zowel in ons privéleven als in ons professionele leven voor. Tijdens drukke periodes bestaat het gevaar dat dilemma’s niet worden herkend, dat onjuiste afwegingen worden gemaakt en verkeerde besluiten worden genomen.

Wanneer dit een dilemma omtrent een compliance- of integriteitsvraagstuk betreft, kunnen de gevolgen groot zijn. De compliance officer is een sparringpartner die vanuit zijn onafhankelijke positie een kritische en adviserende rol speelt bij dilemma’s. Niet alleen gedurende reguliere werkzaamheden, maar vooral tijdens intensieve trajecten, zoals de pensioentransitie. Zo brengt de pensioentransitie een verschuiving in het pensioenlandschap met zich mee. Nieuwe en onvoorziene dilemma’s zullen het gevolg zijn.

Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de stakeholders binnen uw organisatie zullen bijvoorbeeld verschuiven. Eerder goedgekeurde nevenfuncties kunnen na deze verschuivingen mogelijk leiden tot onvoorziene belangenverstrengelingen. Juist in deze situaties die leiden tot complexe (integriteits)dilemma’s, is de compliance officer een waardevolle adviseur. Het is daarom belangrijk dat de compliance officer zichtbaar is als een betrouwbare sparringpartner. Maar deze zichtbaarheid bereikt de compliance officer niet alleen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de compliance officer van voldoende en doeltreffende bevoegdheden te voorzien. Door de compliance officer de ruimte te geven om bijvoorbeeld bewustwordingssessies te organiseren, kan deze zichtbaarheid worden vergroot.

Benieuwd hoe wij pensioenfondsen ondersteunen in het vergroten van de zichtbaarheid van uw compliance officer? En hoe wij compliance- en integriteitsdilemma’s bespreekbaar maken? Daar ga ik graag met u over in gesprek.