Eric Schneider

Senior Consultant Forensic

KPMG Nederland

Eric Schneider is een compliance specialist. Voor pensioenfondsen is Eric vanuit KPMG het aanspreekpunt op het gebied van compliance, integriteit en gedragscodes. Eric is voor een aantal pensioenfondsen de externe compliance officer. Daarnaast helpt Eric pensioenfondsen met het toetsen op de naleving van gedragscodes, het vergroten van het integriteitsbewustzijn en het actualiseren van het compliancebeleid.

Voor vragen of meer informatie