Commerciële toepassingen van AI zoals ChatGPT spelen een steeds belangrijkere rol. Dit biedt legio kansen, maar het is niet alleen maar ‘goud wat er blinkt’. De komende weken zal KPMG Digital Law u informeren over relevante, maar onderbelichte juridische vraagstukken over het gebruik van ‘gratis’ AI-toepassingen. 

Na het gemeengoed worden van “cloud” is nu AI de disruptieve technologie. Waar het tot voor kort ging over het nabootsen van menselijke handelingen door middel van technologie gaat het bij AI om het nabootsen van het menselijke beoordelingsvermogen. Het meest recente voorbeeld hiervan is ChatGPT, een ‘deep learning’ taalmodel waarmee informatie op allerlei manieren verstrekt of verwerkt kan worden. Op dit moment is gebruik van deze tool gratis en wordt het zowel privé als zakelijk veel gebruikt. Ook binnen uw organisatie zullen AI-toepassingen zoals ChatGPT veel gebruikt worden. De komende weken zal KPMG Digital Law u informeren over relevante, maar onderbelichte juridische vraagstukken over het gebruik van ‘gratis’ AI-toepassingen. Aan de hand van een driedelige blogserie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Auteursrechtelijk inzicht in de digitale wereld

In de eerste blog belichten wij de auteursrechtelijke aspecten van het gebruik van ‘gratis’ AI-toepassingen. Want van wie is de input én de output nu eigenlijk en in hoeverre kan een gebruiker aansprakelijk worden gehouden voor auteursrechtelijke inbreuken?

Bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie

In de tweede blog gaan wij in op de onderwerpen bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Voor beiden geldt dat geheimhouding centraal staat en dat met verlies daarvan, ook de juridische bescherming verloren gaat. Hoe daarmee om te gaan? In hoeverre beïnvloeden AI-toepassingen de omgang met bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een medewerker de notulen van een besloten vergadering door middel van een ‘gratis’ AI toepassing laat samenvatten? Waar en hoe lang worden uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens opgeslagen en worden ze voor andere doeleinden gebruikt?

AI-toepassingen en fundamentele rechten zoals privacy

Tot slot onderzoeken wij de gevolgen van AI-toepassingen op uw fundamentele rechten zoals privacy. Wij zullen ingaan op verschillende privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken die opkomen door het gebruik van ‘gratis’ AI-toepassingen. 

Meer weten?

Met onze blogs en andere publicaties besteden wij op een pragmatische manier aandacht aan relevante juridische vraagstukken die gepaard gaan met digitalisering van de maatschappij en uw organisatie.  Wij doen dit steeds vanuit een regulatoir, intellectueel eigendom en contractueel perspectief. Wilt u meer weten of heeft u (andere) vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wilt u meer informatie over ons team en onze dienstverlening, kijk dan ook eens op onze webpagina