• Olaf van Arkel, Associate Director |
2 minuten leestijd

Wendbaarheid is in deze tijd cruciaal. ESG, Kostenreductie, versnelling van digitalisering of klanten die hogere eisen stellen. Actie is geboden om te bewegen!

Een slagvaardige dagelijkse besturing versterkt alle eerdergenoemde factoren, waardoor de andere factoren nog meer tot hun recht komen en de beoogde voortdurende verbetering wordt gerealiseerd. In de dagelijkse besturing komt de slagvaardigheid van een organisatie tot uitdrukking: alle mensen hebben juiste focus, mogen en kunnen proactief zijn en worden in staat gesteld het maximale uit beschikbare tijd en middelen halen. Lean operational management gaat uit van een slagvaardige dagelijkse besturing. Er zijn een aantal factoren die de wendbaarheid stimuleren:

  • Verantwoordelijkheden helder belegd

De structuur van de organisatie moet duidelijk zijn, want dan hebben de mensen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wat je van andere collega’s mag verwachten. Duidelijke en goed belegde verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat er doorgepakt kan worden, omdat mensen hun eigen autonomie hebben om te experimenteren en ook zelf besluiten kunnen nemen.

  • Afstand topmanagement tot werkvloer

Het topmanagement moet signalen van de werkvloer kunnen oppikken om de juiste besluiten te nemen. Juist een korte afstand tot de werkvloer zorgt ervoor dat de juiste besluiten snel en adequaat genomen kunnen worden. Doordat het management weet wat er speelt, worden de juiste initiatieven genomen om de processen op de werkvloer adequaat te verbeteren.

  • Juiste besturingsinformatie is beschikbaar

Een derde factor om adequaat te kunnen handelen is de beschikbaarheid van juiste stuurinformatie. Als deze informatie voorhanden is, dan kunnen collega’s snel en adequaat tot een oordeel komen en ook daarna op basis van feiten beslissen. Genomen beslissingen die goed onderbouwd zijn, hebben bovendien meer draagvlak en worden sneller geïmplementeerd.

Wat zie je in de dagelijkse praktijk?

Een wendbare organisatie heeft een hoog ritme in het experimenteren, adequaat analyseren, beslissen en uitvoeren van acties die nodig zijn om succesvol te zijn. Ook de korte afstand tussen management en werkvloer zorgt voor deze hoge kloksnelheid. Medewerkers worden dagelijks gemotiveerd en geholpen door collega’s en management om succesvol te zijn. Juist deze motivatie zorgt ervoor dat de skills en vaardigheden van collega’s benut worden om slagvaardig te handelen.