• Olaf van Arkel, Associate Director |
2 minuten leestijd

Wendbaarheid is in deze tijd cruciaal. ESG, Kostenreductie, versnelling van digitalisering of klanten die hogere eisen stellen. Actie is geboden om te bewegen!

Organisaties hebben steeds meer te kampen met de druk om continu te veranderen. Organisaties zijn vaak onderdeel van een keten en afhankelijk van elkaar. Juist de noodzakelijke samenwerking in de keten maakt of breekt de wendbaarheid. Als de partijen in de keten wendbaar zijn, en de keten ook met elkaar voldoende verbinding heeft, dan kan de druk om continu te veranderen goed gebruikt worden. Effecten van ICT, mondialisering, druk om sociaal te ondernemen en een dynamische klantvraag zijn drivers die voor de gehele keten gelden. Daarom zijn de juiste partnerships cruciaal en Lean kan daarbij goed helpen beter samen te werken.

Lean is een manier van denken en werken die iedereen in de keten zich eigen kan maken. Juist een gezamenlijke taal zorgt voor slagvaardigheid in samenwerking.

  • End-to-end ketenfocus

Doordat alle medewerkers in de afdelingen van de keten inzicht hebben in hun bijdrage in de keten, kunnen zij hun activiteiten optimaal afstemmen op de doelstellingen van die keten. Individuele afdelingsdoelstellingen worden afgestemd op de belangen en targets voor de gehele keten. Mocht de klantwens veranderen of de omgeving een andere output vereisen, of er zijn andere externe omstandigheden waarop geanticipeerd moet worden, dan wordt dit vanuit de end-to-end ketenfocus bekeken.

  • Gezamenlijke taal

Doordat op dezelfde manier gewerkt en verbeterd wordt, kan samenwerking veel adequater plaatsvinden. Mensen herkennen de manier van werken en kunnen daardoor sneller inzichten delen, tot conclusies komen, tot een verbetervoorstel komen en sneller implementeren.

  • End-to-end ketenverbetering

Doordat alle activiteiten geprioriteerd en afgestemd worden op het end-to-end keteneffect kunnen deelactiviteiten geoptimaliseerd worden. Mochten er problemen zijn, dan helpen andere ketenonderdelen deze problemen of de effecten oplossen. Ook kunnen verbeteringen die gevolgen hebben in andere delen van de keten adequaat aangepakt worden, omdat er verbeterd wordt vanuit het ketenbelang.

Wat zie je in de dagelijkse praktijk?

In een wendbare organisatie staat het denken en werken vanuit de end-to-end keten centraal. Zowel in operationele zin als vanuit veranderingsperspectief staat de end-to-end keten centraal om te optimaliseren. Juist de mate waarin de schakels in de keten in staat zijn te anticiperen op externe omstandigheden maakt de organisatie wendbaar.