Mūsu vērtības

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības paskaidro, kas mēs esam un ietekmē to, kādi mēs esam gan attiecībā pret klientiem, gan viens pret otru.

Mūsu vērtības paskaidro, kas mēs esam un ietekmē to, kādi mēs esam.

Our Values

Mūsu vērtības nosaka mūsu uzvedību ikdienā un stāsta par to, kā mēs rīkojamies, kā mēs pieņemam lēmumus un kā mēs sadarbojamies viens ar otru, klientiem, revidētajiem uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm. Mūsu vērtības ir:

Integrity: Rīkoties pareizi.

Excellence: Nepārtraukti mācīties un pilnveidoties.

Courage: Domāt un rīkoties drosmīgi.

Together: Cienīt vienam otru un kļūt stiprākiem mūsu atšķirību dēļ.

For Better: Darīt to, kas ir svarīgs.