Enerģētika

Enerģētika

KPMG Globālais enerģētikas tīkls strādā ar lielām organizācijām dažādos ar enerģētiku saistītos sektoros.

Enerģētikas tīkls strādā ar lielām organizācijām dažādos ar enerģētiku saistītos sektoros.