Mokesčių reforma: ar viskas atlikta? (2)

Mokesčių reforma: ar viskas atlikta? (2)

2019 m. įsigaliojusios mokesčių reformos tikslas buvo sumažinti mokestinę naštą darbo pajamoms ir išgryninti socialinio draudimo sistemą. Dabar metų sandūroje kilęs šurmulys dėl pokyčių šiek tiek pritilo, tačiau smulkiajam ir vidutiniam verslui vis dar kyla klausimų dėl kai kurių mokestinių pokyčių vingrybių. Birutė Petrauskaitė, audito ir konsultavimo bendrovės „KPMG Baltics“ partnerė, tęsia reformos apžvalgą ir atkreipia darbdavių dėmesį į dar du svarbius aspektus: ar indeksuoti darbuotojų pajamas natūra ir kaip apmokestinti tantjemas.

1000
Birutė Petrauskaitė

Partnerė

KPMG Lietuvoje

El. paštas
Miestas

Pajamos natūra – ar indeksuoti?

Pasak p. Petrauskaitės, įstatymai nenumato prievolės darbdaviams nuo 2019 m. indeksuoti pajamų natūra, kurios suteikiamos darbuotojams, vertės. Tačiau žinant, kad taikomi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų tarifai didėja, verta peržiūrėti mokestinės naštos paskirstymą tarp darbuotojo ir darbdavio.

„Įgyvendinus mokesčių reformą, mokestinė našta darbuotojams ženkliai padidėja: standartiškai nuo 15%+9% 2018 m., iki 20%+19,5% 2019 m. Tačiau darbdaviui – sumažėja, atitinkamai nuo 31,18% iki 1,77%. Sakykime, įmonė darbuotojui suteikia galimybę naudotis jos automobiliu ir apmokestinamąją vertę skaičiuoja taikydama 0,75% dydį nuo automobilio vertės. Tarkime, ši apskaičiuota vertė yra 100 Eur per mėnesį (žr. diagramą). Nesunku įvertinti, kad iš darbuotojo šiemet turi būti išskaičiuojama ne 24 Eur, o 39,5 Eur (GPM ir VSD įmokų). Priklausomai nuo kaupimo II pensijų pakopoje, išskaičiuojama suma gali būti ir 42,5 Eur. Kitas pavyzdys, iliustruojantis, kaip ženkliai išauga mokestinė našta pajamų natūra gavėjams, būtų darbuotojams nemokamai arba lengvatine kaina suteikiamos akcijos pagal pasirinkimo sandorius arba kita forma (angl. stock awards, stock options)“, – pavyzdžiais kalba pašnekovė.

Gana dažnai įmonės savo lėšomis padengia ir darbuotojo mokėtinus mokesčius. Anot p. Petrauskaitės, tokiais atvejais mokesčių reforma didelės įtakos darbuotojams, gaunantiems pajamas natūra, neturi.

„Vis dėlto, jeigu mokesčiai išskaičiuojami iš darbuotojo, kaip ir numato įstatymai, siūlyčiau bent jau informuoti darbuotojus apie pasikeitimus, jeigu to iki šiol nepadarėte. Kyla klausimas, galbūt įmonė turėtų padengti dalį darbuotojui dėl reformos tekusių mokesčių, įvertinus tai, kad darbdaviui tenka ženkliai mažesni tarifai. Formaliai tokios pareigos nėra. Tačiau pati mokesčių reforma yra puiki proga ne tik peržiūrėti įmonėje taikomą pajamų natūra apmokestinimo tvarką, bet ir įvertinti, ar teisingai pajamos natūra apskritai skaičiuojamos, – siūlo p. Petrauskaitė. – Verta paminėti, kad teisės aktai niekada nedraudė ir perskaičiuoti pajamų natūra vertės, nustatant neto naudos vertę, o mokėtinus mokesčius skaičiuoti „ant viršaus“ (angl. gross up). Tačiau tokiu atveju išauga mokestinė našta, todėl praktikoje tokie atvejai – gana reti“.

Kiti pakeitimai: tantjemos, autoriniai atlyginimai

2019 m. pasikeitė ir tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, paskolų komitete apmokestinimas. Nuo šiol visos VSD įmokos išskaičiuojamos iš apdraustojo, nebelieka draudėjo (įmonės) dalies. P. Petrauskaitė skaičiuoja, kad GPM tarifas padidėja nuo 15% iki 20/27%, tačiau bendra mokestinė našta šiek tiek mažėja (jeigu nėra taikomas progresinis 27% GPM tarifas).

2019 m. taikomi mažesni VSD įmokų tarifai – standartiškai išskaičiuojama 15,7%, lyginant su 24% 2018 m. Be to, VSD įmokoms 2019 m. taikomos lubos – pajamoms viršijus 136.344 Eur ribą, mokamos tik sveikatos draudimo įmokos.

„Reikėtų paminėti, kad tantjemos ar kitos išmokos valdybos nariams progresinio GPM tarifo (20/27%) taikymo tikslais bus sumuojamos kartu su darbo pajamomis, autoriniais atlyginimais, gautais iš darbdavio, bei mažųjų bendrijų vadovų atlygiu pagal civilines sutartis. Todėl ir patiems valdybos nariams šių pajamų suma yra aktuali, vertinant visas metines pajamas – 27% GPM tarifas taikomas pajamoms, viršijančioms 136.344 Eur ribą. Priklausomai nuo susitarimų su valdybos nariais, šiemet tokias išmokas patartina peržiūrėti“, – mano specialistė.

Nuo autorinių atlyginimų, mokamų darbdavio, standartiškai skaičiuojamos 19,5% apdraustojo (be kaupimo II pensijų pakopoje) ir 1,45% draudėjo VSD įmokos.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis