Þjónusta vegna fjárhagslegarar áhættu

Fjárhagslegir áhættuþættir á borð við gjaldeyrisáhættu, verðbólguáhættu, útlánaáhættu, lausafjáráhættu og mótaðilaáhættu, geta haft umfangsmikil áhrif á fjárhagsstöðu félaga. Við aðstoðum fjármálafyrirtæki og önnur félög við mælingar og framsetningu niðurstaðna varðandi fjárhagslega áhættuþætti. 

Við tökum til að mynda að okkur:

  • Mat á líkum á vanefndum (e. probability of default) mótaðila vegna fjárhagslegra skuldbindinga,
  • verðmat útlánasafna út frá líkum á vanefndum og tapi að gefnum vanefndum (e. loss given default) mótaðila,
  • mælingar á markaðsáhættu byggt á fjárhæð í húfi (e. Value at Risk) o.fl. áhættumælikvörðum,
  • verðmat á valréttum og öðrum afleiðum,
  • samræmt mat á fjárhagslegum áhættuþáttum í heildstætt áhættumat félaga,
  • álagspróf áhættuþátta og áætlana byggt á næmigreiningum, sviðsmyndum og könnun á viðnámsþrótti (e. reverse stress testing),
  • aðstoð varðandi innleiðingu og þróun áhættuvarnarreikningsskila (e. Hedge accounting).