Um starfið

Hefur þú áhuga á endurskoðun?

Við leitum nú að drífandi og talnaglöggum einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna við að veita viðskiptavinum KPMG þjónustu á sviði reikningsskila, skatta og endurskoðunar ársreikninga.

Ef að þú býrð yfir reynslu á þessu sviði eða hefur áhuga á að öðlast slíka og vilt bætast við öflugan hóp starfsfólks KPMG þá hvetjum við þig til að sækja um.

Dæmi um verkefni og ábyrgð:

• Þjónusta við fyrirtæki og opinbera aðila á sviði;

    - endurskoðunar og annarrar staðfestingarvinnu, s.s. á sviði sjálfbærni

    - reikningsskila og gerð ársreikninga

    - skattskila og tengdra mál

• Ýmis ráðgjafartengd verkefni.

• Verkefni tengd gæðamálum og faglegu starfi KPMG

• Aðrar tilfallandi greiningar og verkefni.

Hæfniskröfur:

• Brennandi áhugi á viðskiptum og starfsemi fyrirtækja.

• Kostur að hafa lokið eða stunda nám í Macc-gráðu í reikningsskilum og endurskoðun.

• Starfsreynsla á sviði reikningsskila og endurskoðun kostur.

• Góð tölvufærni, greiningarhæfni og enskukunnátta.

• Frumkvæði, vandvirkni og öguð vinnubrögð.

• Hæfni til að vinna í teymi sem og sjálfstætt auk ríkrar þjónustulundar.

Í samræmi við markmið okkar í jafnréttismálum hvetjum við öll til að sækja um óháð kyni.

 

Að vinna hjá KPMG

Okkar markmið er að vera eftirsóknarverður og framúrskarandi vinnustaður fyrir fjölbreyttan hóp af fólki. Við leggjum því mikla áherslu á að bjóða upp á heilbrigt og hvetjandi starfsumhverfi þar sem starfsfólk hefur tækifæri til að vaxa og dafna í starfi. Við náum árangri saman með því að hafa traust, sveigjanleika og góð samskipti að leiðarljósi á vinnustaðnum.

Nokkur dæmi um kosti þess að vinna hjá KPMG:

• Fjölbreytt verkefni og tækifæri til að hafa jákvæð áhrif á viðskiptavini og samfélagið.

• Frábær tækifæri til að læra af leiðandi sérfræðingum hjá KPMG á Íslandi og erlendis.

• Möguleikar á að þróast í starfi.

• Fyrsta flokks mötuneyti í Borgartúni með fjölbreyttu og hollu fæði.

• Heilsueflandi vinnustaður, t.d. er bootcamp í boði tvisvar í viku í Borgartúni, hlaupaklúbbur, fjallgönguklúbbur, golfklúbbur, vikulegur fótbolti og fleira.

• Aðgangur að heilsustyrk, samgöngustyrk og styrk fyrir tímum hjá sálfræðingi.

• Sveigjanleiki til að vinna frá mismunandi skrifstofum og að heiman þegar við á.

• Einn launaður dagur á ári til sjálfboðavinnu.

• Og margt fleira.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2023

Við leitum af fólki á skrifstofu okkar í Reykjavík en einnig á landsbyggðinni. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á ráðningarsíðu KPMG (hlekkur hér til hliðar til að sækja um).

Nánari upplýsingar veitir Hildur Steinþórsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum á hsteinthorsdottir@kpmg.is eða Magnús Jónsson sviðsstjóri endurskoðunarsviðs á magnusjonsson@kpmg.is.

KPMG er alþjóðlegt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu með sjálfbærni að leiðarljósi og býður upp á frábær tækifæri til starfsþróunar í sveigjanlegu og fjölbreyttu vinnuumhverfi. Hjá KPMG á Íslandi starfa rúmlega 300 einstaklingar á 16 skrifstofum um land allt með fjölbreytta menntun og reynslu sem þjónusta viðskiptavini í einka- og opinbera geiranum af öllum stærðum og gerðum.