A KPMG társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoport adó-tanácsadási szolgáltatásokat nyújt valamennyi jelentősebb adónemre, továbbá bizonyos szektorspecifikus adókra (pl. energiaellátók jövedelemadója, reklámadó, stb.), helyi adókra és illetékekre kiterjedően.

 • Akvizíciós folyamatok támogatása az alábbi szolgáltatásokkal:
  • adózási átvilágítás lefolytatása a céltársaságnál az esetleges adókockázatok azonosítása és számszerűsítése érdekében,
  • javaslattétel az átvilágítás során azonosított kockázatok akvizíció során történő kezelésére,
  • a tranzakcióval kapcsolatban elkészített szerződések, jogi dokumentumok adózási szempontból történő felülvizsgálata,
  • az akvizíció adózási vetületeinek elemzése, illetve ahhoz kapcsolódó tanácsadás,
  • közreműködés adózási szempontból hatékony és a befektető jövőbeni céljait is szem előtt tartó struktúrák kialakításában és megvalósításában;
 • Komplex tanácsadói szolgáltatások vállalaton, illetve cégcsoporton belüli átszervezések (pl. részesedéscserék, egyesülések, szétválások, üzletág-átruházások, eszközátruházások, stb.), struktúrák (pl. holdingstruktúrák, finanszírozási struktúrák) adóhatékony kialakításában és megvalósításában;
 • Állami és önkormányzati adóhatóságok által kezdeményezett adóellenőrzések során folyamatos segítségnyújtás az ellenőrzési és a hatósági eljárás teljes ideje alatt, szükség esetén a KPMG Adóosztálya más csoportjainak, illetve a KPMG jogi irodájának bevonásával; úgymint:
  • adóhatóság előtti képviselet ellátása a teljes eljárás alatt,
  • észrevételek, fellebbezések, illetve felügyeleti intézkedési eljárás iránti kérelmek elkészítése,
  • bírósági eljárás esetén a KPMG jogi irodájával történő együttműködés; szakmai segítségnyújtás;
 • Rendszerjellegű, minden adónemre, illetve csak meghatározott adónemekre és időszakokra kiterjedő vizsgálatok a múltban rejlő esetleges adókockázatok feltárása és csökkentése, továbbá az ügyfelek javára mutatkozó esetleges adókülönbözetek és adómegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében;
 • Egyedi, speciális tranzakciók, szerződések, illetve a társaságok életét meghatározó folyamatok (beruházási, beszerzési, értékesítési folyamatok) adójogi vetületeivel kapcsolatos tanácsadás;
 • Speciális közvetlen adókat érintő kedvezményekhez kapcsolódó tanácsadás (pl. fejlesztési adókedvezmény; K+F adóösztönzők, jogdíjstruktúrák, film-, sport- és előadó-művészeti szervezetek támogatásával összefüggésben igénybe vehető kedvezmények, stb.);
 • Egyes adókötelezettségek teljesítésében való segítségnyújtás (közreműködés elsősorban társasági adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, továbbá bizonyos szektorspecifikus adókalkulációk és -bevallások, valamint illetékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó bejelentések elkészítésében).

Ismerje meg szolgáltatásainkat!

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Keresse szakértőinket