Tisztességes üzleti magatartás

Magas mércét állítva magunk és az ügyfeleink számára, a KPMG értékrendje iránti elkötelezettségünk egyértelmű: nem várható el és nem is fogadható el a magas színvonal veszélyeztetése semmilyen helyzetben. A tisztességes üzleti kultúra támogatását a KPMG olyan etikai program kialakításával támogatja, melynek része a Visszaélés Jelentési Rendszer.

Visszaélés Jelentési Rendszer

A Visszaélés Jelentési Rendszer segít feltárni a törvénytelen, etikátlan vagy nem megfelelő viselkedést olyan esetekben, amikor a szokásos kommunikációs csatornákon az nem vagy csak nehezen működne. A Visszaélés Jelentési Rendszer elérhető minden munkatársunk, ügyfelünk, szerződött partnerünk és mindenki más számára, aki üzleti kapcsolatba kerül a KPMG Magyarországi tagvállalataival.
A KPMG Magyarország azzal a céllal hozta létre ezt a bizalmas bejelentővonalat, hogy kizárólag az alábbi témákhoz kapcsolódó komoly ügyek bejelentését elősegítse:

  • Könyvelés, Könyvvizsgálat és Pénzügyi jelentések (pontos nyilvántarás)
  • Tisztességes üzleti magatartás
  • Ügyfelekkel és harmadik féllel kapcsolatos magatartás (amennyiben az a KPMG-t vagy annak munkatársait is érinti)
  • Sokszínűség, Egyenlő esélyek és Elfogadó munkahely
  • Környezet, Egészség és Biztonság
  • Vállalati és Ügyfél eszközök, erőforrások és adatok
  • Emberi kapcsolatok, Adminisztráció és Kompenzáció
  • Esetleges Törvénysértések
  • Szakmai eljárások

Olyan esetek jelentésére használható, ahol a KPMG munkatársai vagy az általuk készített jelentések szakmai vagy törvényi megfelelősége kérdéses lehet. Kifejezetten bátorítjuk az ilyen ügyek bejelentését, amennyiben az érinti:
a KPMG Magyar tagvállalatait mint céget vagy annak munkatársait valamint
a tagvállalatok vezetőit.

Hogyan lehet jelentést tenni?

A Visszaélés Jelentési Rendszer három féle lehetőséget biztosít, postai, telefonos és webes felületen keresztül:

Magyar és/vagy angol nyelven:
Az alábbi címre küldött postai levélben
ClearView ConnectsTM
(KPMG Hungary)
P.O. Box 11017
Toronto, Ontario
M1E 1N0
Canada

Angol nyelven:
Az alábbi díjmentes telefonszám hívásával
+36 80 088 180 - Felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos hálózatokból a szám hívása díjköteles lehet, részletekért kérjük érdeklődjön telefon szolgáltatójánál.
Web alapú jelentési rendszeren keresztül (Organization name: KPMG Hungary)
A weboldal és a telefon heti 7 nap és napi 24 órában elérhető és azonos jelentési struktúrát alkalmaz. Függetlenül a jelentés módjától, hogy az postai, telefonos vagy webes úton érkezett, a jelentéseket bizalmasan kezelik úgy, hogy azok megfeleljenek a törvényes előírásoknak valamint a KPMG felülvizsgálati irányelveivel.

Mi történik a jelentésekkel?

A jelentést a Kockázat és Minőségbiztosítási vezető valamint a HR vezető kapják meg és ők döntenek a további intézkedésekről. Amennyiben a bejelentés ezen két terület munkatársait érinti, lehetőség van a jelentés elküldése előtt a bejelentést közvetlenül a mindenkori legfelsőbb vezető részére címezni.
Azon bejelentéseket, melyek nem a KPMG Magyarországi működésével kapcsolatosak, továbbítjuk az érintett ország vagy a nemzetközi szervezet felé.

Bizalmas adatkezelés

A KPMG magyar tagvállalatai a jelentési rendszer működtetésével a kanadai illetőségű ClearView Strategic Partners nevű céget bízta meg. Ezen külső nemzetközileg elismert szolgáltató bevonása az egyik legfontosabb biztosítéka annak, hogy bárki bejelentést tehessen és közülük azok, akik úgy döntenek, anonimek maradhassanak.
Mindemellett felhívjuk a bejelentők figyelmét, hogy a bejelentett ügyek megfelelő kivizsgálása érdekében szükség lehet a riportban foglalt tartalmak egy részének másokkal történő megosztására. Ennek lehetséges következményeként a bejelentő személyére is fény derülhet, melyet kérünk a bejelentés megtétele kapcsán átgondolni.

ClearView ConnectsTM a ClearView Strategic Partners Inc. bejegyzett védjegye

Ismerjen meg minket!